Månedens bedrift: Natre Vinduer AS

Natre Vinduer AS er månedens bedrift for mars. Natre en landsdekkende produsent av vinduer og dører til byggevarehandelen i Norge. Natre har fire fabrikker, tre salgsregioner og hovedkontor i Hunndalen på Gjøvik.

Ingar Paulsberg økonomi direktør, Merethe Øye Johnsen supply management, Frode Henning Killi administrerende direktør

Ingar Paulsberg økonomi direktør, Merethe Øye Johnsen supply management, Frode Henning Killi administrerende direktør og Åge Skinstad regiondirektør i NHO Innlandet. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 05.04.16

Innlandet

Natre Vinduer AS er en stor bedrift med om lag 300 ansatte. I fjor omsatte Natre for ca. 512 millioner kroner. Fabrikkene er lokalisert på Gjøvik, Meråker, Manger og Vatne, mens salgskontorene er lokalisert på Gjøvik, Skjeberg, Larvik, Manger og Meråker. Natre Vinduer har danske eiere - VKR, og er en del av DOVISTA konsernet. VKR Gruppen har 13 000 ansatte med virksomheter i om lag 40 land.

Krevende markedssituasjon

Natre Vinduer er en sammenslåing av seks tidligere H-vindu produsenter, hvor hver av bedriftene har unik kompetanse om sitt nærmarked. Dette gjør at Natre Vinduer leverer kortreiste vinduer over hele Norge. Hovedproduktene til Natre er Natre UNO (tre) og Natre Never Paint (aluminiumsbekledde) vinduer, balkong-/ og hev/skyvedører. Natre Vinduer selger kun via forhandlernettet i Norge via alle de store byggevareutsalgene. De er nest største produsent av vinduer i hele Norge, men er størst på segmentet vinduer som selges via forhandler. Administrerende direktør, Frode Henning Killi, beskriver markedsituasjonen som krevende.

-Markedssituasjonen i Norge er krevende da selve markedet egentlig er godt og forholdvis stabilt, men det er en overkapasitet hos de produserende. Dette gjør at priskonkurransen er tøff, ettersom alle ønsker å øke volum, og mange er villige til å gå langt ned prismessig. I tillegg utfordres vi av import (først og fremst av norske aktører) og PVC. Dette medfører at vi må jobbe systematisk med å forbedre oss hele tiden for å opprettholde konkurransekraft, sier Killi.

Opptatt av verdier

Natres verdier er å være nær, attraktiv, troverdig, resultatorientert og engasjert. Som resultat av verdiplattformen har Natre utviklet "Natre konsept". Dette er fire knagger som skal være pilarer for tiltak internt mot egne ansatte, men også mot kunder. De fire knaggene er mennesker, trygghet, produkt og langsiktighet.

- Alle våre samarbeidspartnere, kunder, ansatte og andre skal oppfatte Natre som en produsent som gir mer enn kun flotte vinduer, sier Killi. Vi gir hele verdikjeden trygghet og bringer langt flere verdier inn, helt fra innkjøpsprosessen – gjennom produksjonen, til byggeplassen og videre i form av økt bo-komfort i generasjoner. Alle våre funksjonsområder jobber for at Natre skal være den naturlige samarbeidspartneren for fremtiden. Verdiene våre beskriver hvem vi er og skal være for fremtiden.  

Medarbeiderfondet

I 1991 opprettet VKR Gruppen Medarbeiderfondet med det formål og tilby støtte til Gruppens medarbeidere over hele verden. Fondets formål er å yte økonomisk støtte til nåværende og tidligere medarbeidere samt pårørende, økonomisk støtte til allmennyttige lokale formål i tillegg til "Villum Kann Rasmussen prisen" som gis til medarbeidere som har bidratt til å virkeliggjøre VKR Gruppens målsetning om å opptre etter verdiene i forhold til kunder, leverandører og medarbeidere.

NHO gjør en viktig jobb

Killi sier Natre er opptatt av gode rammebetingelser for bedriften og er fornøyd med NHOs arbeid med politisk påvirkning. Særlig eiendomsskatt trekker han frem som viktig, og mener at denne burde vært lik for alle kommuner.

-Eiendomsskatten er ikke særlig næringsvennlig, og den kan hemme nyetableringer i kommuner der den er for høy sier Killi. Jeg er fornøyd med medlemskapet i NHO og synes det er viktig å ha en tydelig aktør som jobber med kommunikasjon og politisk påvirkning for å fremme gode rammebetingelser.