NAV informerer

NAV region Hedmarken arrangerte sammen med NHO Innlandet et møte hvor bakgrunnen for møtet var å informere om NAV sitt tjenestetilbud til arbeidsgivere.

Publisert 28.04.14

Innlandet

 

Den 8. april hadde NAV Region Hedmarken representert ved regiondirektør Roy Skaug, markedskoordinator Wenche Bergsvik Heen og markedskoordinator Oddvei Iren Kvernberg, og NHO Innlandet et møte. Bakgrunnen for møtet var at NAV ønsket å informere nærmere om NAV sitt tjenestetilbud til arbeidsgivere. 

Det ble opplyst at NAV har et bredt spekter av tjenester å tilby arbeidsgivere med rekrutteringsbehov. Dette gjelder f.eks. utlysning av stillinger, bistand til å finne riktig kandidat/rekrutteringsbistand og bistand til at arbeidssøkere får den nødvendige yrkeskompetanse arbeidsgivere har behov for.  Dersom kvalifisert arbeidskraft ikke finnes nasjonalt, så kan NAV sin internasjonale avdeling (NAV EURES) bistå med rekruttering av arbeidskraft fra Europa.

Bistand kan også gis ved større omstillings- eller strukturproblemer, der konsekvensene kan være særlig alvorlige for arbeidsmarkedet. Her kan det gis bistand for å motvirke utstøting fra arbeidslivet, opprettholdelse/styrking av kompetansen til ansatte i bedrifter, samt mulighet til å motta tilskudd til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger.

Via linken "Arbeidsgiver" på NAV sine hjemmesider kan man registrere seg som arbeidsgiver, utlyse ledige stillinger og søke i CV-basen.

NAV har mulighet til å komme ut til arbeidsgivere, ulike bedriftsnettverk etc. for å informere om hvilke konkrete tjenester de kan gi arbeidsgivere.  I denne forbindelse kan følgende personer kontaktes:                  

 Hedmark:
Oddvei Iren Kvernberg, telefon 99 1 56 870 (oddvei.iren.ernes.kvernberg@nav.no)

Wenche Bergsvik Heen, telefon 908 98 910 (wenche.bergsvik.heen@nav.no)

Disse er markedskoordinatorer i region Hedemarken, men vil kunne henvise til korrekte personer i andre deler av Hedmark fylke."

 I Oppland kan følgende personer kontaktes:   Hanne Merete Dille, telefon 482 05 146 (hanne.merete.dille@nav.no) – fagansvarlig Marked NAV Oppland       

  Gry Kristin Vist, telefon 481 32 756 (gry.kristin.vist@nav.no) – EURES-rådgiver NAV Oppland