Vellykket nettverkssamling

NHO Innlandet arrangerte nettverkssamling for Key Account Managers (KAM) tilknyttet Ringer i Vannet. Det ble en inspirerende dag for deltakerne.

Nettverkssamling for Key Account Managers på Sveinhaug Gård, Ringsaker

På Sveinhaug Gård ble det tilrettelagt for deltakerne til å utveksle erfaringer og få kompetansepåfyll.

Publisert 01.12.14

Innlandet

Ringer i Vannet er NHO sin rekrutteringsstrategi for å bidra til at de som har falt ut av arbeidslivet kommer tilbake i arbeid. Nettverkssamlingen ble en lærerik arena for tiltakssbedriftene som samarbeider med NHO. Kompetanse og erfaringsutveksling og stod i fokus.

Kompetansepåfyll

Samlingen inneholdt presentasjonen "Prinsipper for påvirkning" av Linn Alicia Slora Kristiansen som er ansatt i NHO. Hun har en bachelorgrad i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og en master i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI.

Kristiansen presenterte Robert Cialdini og hans forskning innen påvirkning og hvordan mennesker lar seg påvirke i dagliglivet såvel som i arbeidslivet. Hun drøftet Daniel Kahneman sin forskning om system 1 og system 2, og hvordan dette kan forklare hvorfor ikke mennesker alltid er så rasjonelle som de liker å tro. Avslutningsvis fortalte hun om de psykologiske begrepene "maximizer og satisficer" og hvordan dette påvirker hvordan vi tar beslutninger.

-Jeg forsøkte å tilby en blanding av praktiske oppgaver og teoretiske eksempler for å engasjere deltakerne. Det ble en god dialog underveis, så jeg håper deltakerne kan få nytte av innholdet etter samlingen, sier Kristiansen.

Påvirkning skjer hele tiden, enten du vil eller ikke.

Linn Alicia Slora Kristiansen, Trainee NHO

Walk and talk for problemløsning

Til sammen åtte Key Account Managers (KAM) fra tiltaksbedriftene Providor, Topro, Hapro, Giax, Meskano og Frisk deltok på nettverkssamlingen. Programmet startet med fokus på KAM rollen og erfaringsutveksling. "Walk and talk" var en fin måte for deltakerne å lufte både små og store problemstillinger innen sitt arbeidsområde.

- Det er nyttig å utveksle erfaringer og lære av hverandre, sier Anita Johansen, KAM i Providor. I tillegg var det interessant å få en faglig oppdatering. Jeg lærte mye nytt, og synes det var spennende å få innblikk i påvirkningsmekanismer, forteller hun.

Dette har vært en lærerik og inspirerende dag

Anita Johansen

Månedens bedrift