NHO Gründer – for deg i etableringsfasen

Norge trenger 600.000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene om vi skal holde tritt med velstandsutviklingen. Gründerne er viktige bidragsytere om vi skal nå disse målene.

#205

#120 Fotograf: Moment

Publisert 01.06.18

Innlandet

Derfor fokuserer NHO og 16 landsforeninger ekstra mye på nystartede bedrifter gjennom nysatsingen NHO Gründer. Gjennom et medlemskap i NHO Gründer vil vi gjøre alt vi kan for at hverdagen for gründerne skal bli enklere og mer oversiktlig, samt føles tryggere.

Stort potensiale

Handelshøyskolen BI og professor Torgeir Reve har undersøkt og funnet at i årene 2003-2014 ble to av tre nye arbeidsplasser skapt i de nye og unge bedriftene. I denne perioden ble 220.000 nye heltids arbeidsplasser skapt i de nyetablerte bedriftene. NHO mener det ligger et stort potensiale i å legge til rette for at gode gründerprosjekter skal lykkes i årene som kommer.

Spesialdesignet medlemskap

De første årene er som kjent de mest kritiske i en gründerbedrifts liv. Kanskje ikke så rart at denne perioden ofte kalles "blodbadfasen". NHO og landsforeningene ønsker å bidra til å hjelpe flere av de nye selskapene til bærekraftig, lønnsom drift og tilbyr nå et spesialdesignet medlemskap nettopp for gründerbedrifter.

Gründersatsingen til NHO vil ha to bærebjelker: politisk påvirkning og praktiske medlemsfordeler. NHO vil jobbe for bedre rammevilkår for gründerbedrifter gjennom et særlig fokus på: 

• Skjemavelde og forenkling
• Finansiering og kapitaltilgang
• Sikkerhet og rettigheter for gründere

For bedrifter i etablerignsfasen

Medlemskapet i NHO Gründer koster 2000 kroner i året og tilbys bedrifter som er i driftsår 0-2 og som har under sju millioner i omsetning. Bedriften blir da medlem av NHO Gründer og i en av våre landsforeninger. Vi stiller våre rådgivere og fagpersoner til rådighet og kan tilby gode rabatterte avtaler innenfor blant annet pensjon, forsikring og advokathjelp. I tillegg får du som medlem tilgang til vår digitale arbeidsgiverportal arbinn.no, hvor bedriftene kan få hjelp til å drive sin bedrift gjennom maler, kontrakter og svar på aktuelle spørsmål.

Hvordan bli medlem?

Ta gjerne kontakt direkte med den mest relevante landsforeningen for nettopp din bedrift. Du kan også ta kontakt med NHOs regionskontor, eller melde deg inn direkte her.

Les også:

BI Business review - To av tre nye arbeidsplasser er skapt i nye bedrifter

Ti tiltak for å øke gründerbedriftenes vekst- og eksportpotensiale

Hvorfor kan ikke Staten bare ansette flere? (Kort video med Øystein Dørum)