NHO Innlandets Årsmøte 2014

NHO Innlandet avviklet sitt årsmøte på Sentrum videregående skole i Kongsvinger 20. mars. NHO Innlandets Nyskapingspris 2014 ble delt ut og gikk i år til SpermVital AS. Samspillpotten, en finansiell støtte som for første gang i 2014 ble delt ut til et bedriftsnettverk, gikk til Thune Produkter as på vegne av Subsea EastNet.

Publisert 21.03.14

Innlandet

På temadelen av årsmøte var professor Ivar Frønes invitert for å følge opp tema fra NHO sin årskonferanse "Læringslivet" med foredraget "Læringslivet - den norske utfordringen" 

Rektor ved Sentrum videregående skole Marianne Bye fulgte opp med et innlegg om utdannings og skoleutfordringene i Glåmdalsregionen.