Curida i Elverum får overta vaksineproduksjonsutstyr

- Dette er et godt bidrag inn i vårt arbeid for å bygge en norsk helseindustri, sier daglig leder Leif Rune Skymoen.

Mandag morgen ble det kjent at et nettverk av farmasiselskaper, ledet av Curida, vederlagsfritt får overta produksjonsutstyr ved Folkehelseinstituttet. Styreleder i Curida, Per S. Thorsen, helse- og omsorgsminister Bent Høie, CEO Curida Leif Rune Skymoen og næringsminister Monica Mæland. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Mandag morgen ble det kjent at et nettverk av farmasiselskaper, ledet av Curida, vederlagsfritt får overta produksjonsutstyr ved Folkehelseinstituttet. Styreleder i Curida, Per S. Thorsen, helse- og omsorgsminister Bent Høie, CEO Curida Leif Rune Skymoen og næringsminister Monica Mæland. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Publisert 29.11.16

Innlandet

De øvrige bedriftene i nettverket er Bionor Pharma, Ultimovacs og Thermo Fisher Scientific.

Bent Høie er fornøyd

Det var en fornøyd helse- og omsorgsminister Bent Høie som kunne konstatere at man nå var ved målet etter en lang prosess for å finne en løsning for videre bruk av dette produksjonsutstyret.

- Det er gledelig at utstyr som ikke lenger skal brukes av det offentlige, skal legge til rette for større private investeringer i næringsrettet forskning, innovasjon og i forskningsbasert næringsutvikling. Jeg er glad for at utstyr som Folkehelseinstituttet ikke lenger har behov for, nå skal brukes i innovasjon og næringsutvikling innenfor helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen var også representert ved næringsminister Monica Mæland, og dessuten deltok stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik (FrP) og Gunnar Gundersen (H).

Stolt regiondirektør

Curida er NHO Innlandets medlemsbedrift. I mai ble det kåret til månedens bedrift blant NHO Innlandets 2067 medlemsbedrifter. Åge Skinstad er full av lovord om bedrfiten som har startet et industrieventyr innen helsenæringen.

- Jeg har merket meg at Curida ikke er en bedrift som hviler på laurbærene. De søker alltid nye utfordringer, og det er grunnlaget for å lykkes, sier Skinstad.

Curida, medlemsbedrift i Elverum, ble månedens bedrift i NHO Innlandet i mai 2016. Bilde: Kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen, daglig leder i Curida Leif Rune Skymoen og regiondirektør i NHO Innlandet Åge Skinstad. 

#205

Månedens bedrift: Curida AS

Aktuelt for bekjempelse av kreft og HIV

Styreleder Per S. Thoresen i Curida takket på vegne av nettverket og la vekt på at dette er et viktig skritt i retning av å etablere et norsk produksjonsmiljø.

- Ikke minst vil dette hjelpe oss å møte oppstartfirmaers behov for pilotproduksjon. Det er aktuelt for innovative legemidler innen viktige områder som kreft og HIV, sier Thoresen.

Viktig milepæl

Daglig leder Leif Rune Skymoen i Curida sier dette er en viktig milepæl i et mangeårig arbeid for å sikre produksjonskapasitet for legemidler i Norge og beholde kompetanse i landet.

- Dette er et godt bidrag inn i vårt arbeid for å bygge en norsk helseindustri. I tillegg betyr det mye for Norge å være i stand til å ha den nødvendige beredskap både sivilt og militært, sier han.

Myndighetene mener alvor

Leder for NHOs helsesatsing, Grete Karin Berg, sier at beslutningen er et tydelig tegn på at myndighetene mener alvor når de sier at de vil legge til rette for næringsutvikling innen helse.

– NHO, Norsk Industri og LMI har sammen med næringen sagt at norsk helseindustri kan skape 10 000 arbeidsplasser. Det er ambisjonsnivået. Dagens vedtak er et viktig ledd i det videre arbeidet med å bygge helsenæringen, sier Berg.

Helse- og omsorgsministeren og næringsministeren sammen med stortingspolitikere, netterket av bedrifter og representanter fra NHO og Norsk Industri.

#205

Curida blir også å se på scenen under NHOs årskonferanse 5. januar.