Derfor trenger vi større og sterkere kommuner

– Vi mener større kommuner vil være mer robuste og bedre til å fremme effektivitet og verdiskaping, sier regiondirektør Åge Skinstad.

Åge Skinstad

- Det finnes bare en sikker vei til ikke å bli bedre, og det er å gjøre alt slik det ble gjort før, sier regiondirektør Åge Skinstad. 

Publisert 20.05.16

Innlandet

Sømløse bo – og arbeidsmarkeds regioner vil være bedre rustet for morgendagen

Mer kompetente regioner

En realisering av større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner vil:

  • Være viktig for fremtiden og gi grunnlag for mer kompetente regioner i Innlandet.
  • Kunne øke tilfanget av mer kompetent arbeidskraft og varierte jobbmuligheter.
  • Gi grunnlag for mer innovative og omstillingsdyktige regioner der det vil være bedre muligheter for å koble sammen ulike kunnskaps – og næringsklynger. 

Skinstad mener det vil være naturlig å slå sammen flere kommuner i Oppland og Hedmark og sier dette på sikt vil bidra til mer sømløse bo – og arbeidsmarkedsregioner som vil være bedre rustet for morgendagen.

– Vi ønsker mer effektive regioner, og mener en ny kommunereform vil bidra til det. Dette vil gi grunnlag for mer helhetstenkning og større forutsigbarhet for næringsliv og befolkning, sier Skinstad.

Hvilke økonomiske fordeler får vi ved større kommuner?

Slik er NHOs innspill til nytt kommunekart

Slik er kartet i Innlandet per i dag

Slik vil de ha kartet (Gudbransdølen)

Kommune-reformen handler om å skape mer slagkraftige kommuner, ikke å legge ned lokalsamfunn

Oppland trenger befolkningsvekst

NHO Innlandet mener at flere kommuner i Oppland bør slå seg sammen for å skape større og færre regioner bestående av de største byene som regionsentre. Som det fremgår av Kommunekartet mener NHO Innlandet at Oppland bør bestå av Gjøvikregionen, Lillehammerregionen, Hadelandregionen, Valdresregionen og Gudbrandsdalregionen.

– Oppland henger etter på befolkningsutvikling, og da mener vi at større og mer robuste regioner vil kunne øke tilfanget av nettopp dette, sier Skinstad.

Klikk frem din nye kommune i vårt interaktive kart 

Slik så det ut i noen aviser da vi kom med forslag til nye kommunegrenser i høst.

Større regioner i Hedmark

I likhet med den foreslåtte sammenslåingen i Oppland, mener også NHO Innlandet at flere kommuner i Hedmark bør slå seg sammen for å skape større og færre regioner. Som det fremgår av kommunekartet mener NHO Innlandet at Hedmark bør bestå av Hamarregionen, Elverumsregionen, Kongsvingeregionen og Tynsetregionen.

– Kommunereformen handler om å skape mer slagkraftige kommuner i Innlandet, ikke om å legge ned lokalsamfunn, sier Skinstad.

Fra 428 til 77 kommuner

Her er NHOs våte drøm (Glåmdalen)

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669