NHOs første næringstreff gav mersmak

I 2015 arrangerer NHO Innlandet næringstreff flere steder i regionen. Første næringstreff ble arrangert i samarbeid med Campus Gjøvik Science Network på Mustad Næringspark.

Pål-Erik Langøigjelten, Leder Business Consulting Evry Innlandet.

Publisert 27.01.15

Innlandet

-Vi ønsker at møtene skal være korte og effektive slik at interesserte kan delta før jobb eller i en pause. Møtene er gratis og åpne for alle sier fungerende regiondirektør i NHO Innlandet Frode Berntsen. Første møte ble arrangert i samarbeid med Campus Gjøvik Science Network hos Mustad Næringspark på Gjøvik med tema "hvordan sikre bedriftens verdier mot industrispionasje."Industrispionasje er en sak som har fått bred mediedekning og som berører mange virksomheter. Avsløring av ulovlige basestasjoner har fått mange ledere til å reflektere over om informasjonssikkerheten er godt nok ivaretatt i egen bedrift.Center for Cyber ​​and Information Security (CCIS), EVRY, IKT Innlandet og Forsvaret delte sine erfaringer og ga deltagerne gode råd.

Viktig budskap fra engasjerte innledere                                               Pål-Erik Langøigjelten fra EVRY og Stewart James Kowalski fra NISlab/CCIS, professor og prodekan for undervisning, hos Høyskolen i Gjøvik fokuserte på viktigheten av at virksomhetene i enda større grad evner å sette medarbeider i stand til å tenke og handle sikkert, også i en digital hverdag. Jan Erik Østvang fra IKT Innlandet fortalte om helhetlig informasjonssikkerhet og viktigheten av å utarbeide en intern policy for nettbruk. I tillegg fokuserte han på ledelsens tilnærming til de ansatte for å sikre at de har nok kunnskap og opplæring innenfor IT sikkerhet. Peter Hardie fra Cyberforsvaret fortalte om hvordan Cyberforsvaret håndterer informasjonssikkerhet.Cyberforsvaret er en forsvarsgren som håndterer hendelser, kriser og væpnet konflikt i cyberrommet.

Næringstreff – en god møteplass for næringslivet                   

Foruten aktører fra næringslivet var det også politikere tilstede på frokostmøtet. Deltagerne ga uttrykk for at det er viktig at folk møtes på disse arenaene for å bevisstgjøre seg selv og virksomheten og for å dele kunnskap. –Når vi blir klar over hva dette faktisk dreier seg om begynner vi å snakke om det og deler erfaringer og kunnskap på arbeidsplassen. NHO sine næringstreff er interessante og informative og et bra initiativ for å møte flere i nettverket. 

"NHO har arrangert et relevant og aktuelt seminar for å bevisstgjøre omkring et tema som det er viktig at vi blir mer bevisst på."

Bjørn Iddberg, Ordfører Gjøvik Kommune.

Peter Hardie -CyberforsvaretPeter Hardie - Cyberforsvaret