NHOs "idrettshelter"

Kronikk av Linn Alicia Slora Kristiansen, kommunikasjonsrådgiver NHO Innlandet.

- I NHO Innlandet er en av våre viktigste oppgaver å synliggjøre næringslivet, skape stolthet, respekt og forståelse for hva bedriftene våre bidrar med til vår region. Fotograf: Idrettsgallaen: Åge Skinstad. Profilbilde Linn A. S. Kristiansen: Ricardofoto. Skjermdump kronikk: Hamar Arbeiderblad 12.01.17.

- I NHO Innlandet er en av våre viktigste oppgaver å synliggjøre næringslivet, skape stolthet, respekt og forståelse for hva bedriftene våre bidrar med til vår region. Fotograf: Idrettsgallaen: Åge Skinstad. Profilbilde Linn A. S. Kristiansen: Ricardofoto. Skjermdump kronikk: Hamar Arbeiderblad 12.01.17.

Publisert 16.01.17

Innlandet, Vi mener

I Norge har vi det så godt at vi ikke trenger å sitte frempå stolen

Idrettsgallaen på Hamar er over, og etter en helg med galla og hyllest til våre største idrettsnavn er vi tilbake i hverdagen. Penkjolen og findressen er byttet ut med anleggsvest og butikkjakke, men selv om hverdagen er her er det fortsatt grunn til å gi noen ekstra oppmerksomhet. I NHO er vi opptatt av å løfte frem bedriftene. Selv med tøff konkurranse både nasjonalt og internasjonalt produseres det varer og tjenester på nivå med de beste idrettsprestasjoner. Gjennom verdiene bedriftene skaper bidrar de til et velferdssystem i verdensklasse!

I NHO Innlandet er en av våre viktigste oppgaver å synliggjøre næringslivet, skape stolthet, respekt og forståelse for hva bedriftene våre bidrar med til vår region. Hvorfor er bedriftene heltene? Hvorfor skal vi heie på bedriftene? Vi mener det er tre gode grunner:

1. Velferdssamfunnet

Hvor mange tror det vil bli en politisk debatt i forbindelse med valgkampen som handler om hvordan vi skaper verdier? De fleste politiske debatter dreier seg om hvem som skal få det vi skaper. Vi tar det forgitt at pengene kommer inn. Vi har det så godt i Norge at vi ikke trenger å sitte frempå stolen. Fra 2006 til 2016 ble statsbudsjettet doblet. Vi har et større statsbudsjett enn flere av våre naboland. NHO består av 25 000 medlemsbedrifter med omlag 600 000 årsverk i privat sektor. Norske bedrifter bidrar med en årlig verdiskapning på 1.678 milliarder NOK. Arbeidsplasser og finansiering av offentlige tjenester er det viktigste bedriftene bidrar med i samfunnet.

2. Klimaløsninger

Stortinget har bestemt at Norge skal påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent reduksjon i klimagassutslippene i 2030 sammenliknet med 1990-nivået. NHOs årskonferanse "Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid" viste frem bedrifter som går foran i klimakampen. Vi ønsker å vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser. Et godt eksempel er Moelven som leverer byggematerialer i tre, som er det mest miljøvennlige byggemateriale vi har. Konsernet jobber også med miljøvennlige transport- og logistikkløsninger. Et nytt logistikksenter i Brumunddal vil redusere intern vareforflytting med 1,2 millioner truckmeter. Fornybare ressurser, klimafokus og bærekraft er konsernets viktigste konkurransefortrinn.

Vi ønsker å synliggjøre de bedriftene som er opptatt av å løse fremtidens utfordringer

3. Teknologisk utvikling

Verden står ovenfor store teknologiske endringer. Digitaliseringen vil komme til å snu opp ned på norsk næringsliv, og hver tredje norske jobb kan være erstattet av ny teknologi innen tjue år. Dette gir store utfordringer, men også store muligheter. I Norge er vi godt rustet til å møte et enda mer digitalisert, globalisert og kunnskapsintensivt næringsliv. Et eksempel på en bedrift som utnytter teknologi på en god måte, er Hexagon Ragasco på Raufoss. På ti år er syklustiden for støping og glassfibervikling av gassbeholdere redusert fra 74 til 12 sekunder. Bedriften ble i 2015 ble kåret til Norges smarteste industribedrift.

NHO har flere bedrifter som bidrar til å løse fremtidens utfordringer. Derfor velger NHO Innlandet månedlig ut en av våre 2070 medlemsbedrifter som "månedens bedrift". Vi ønsker å synliggjøre de bedriftene som er opptatt av å dele kunnskap, erfaringer og som vil bidra til å løse morgendagens, og fremtidens utfordringer. Natre Vinduer, Swix, Mapei, Sulland, Peer-Gynt, Bergo Hotel, Hedmark Kunnskapspark og Curida er eksempler på bedrifter som er presentert så langt. Bedriftene representerer en spredning i bransje, størrelse og geografi. Arbeidet med å framsnakkke regionen og nasjonens næringsliv skal vi fortsette å gjøre fremover.

Så tilbake til spørsmålene: Hvorfor er bedriftene heltene? Hvorfor skal vi heie på bedriftene? Vi er stolte over bedriftene på Innlandet som bidrar med klimaløsninger, innovasjon, arbeidsplasser og verdiskapning for et velfungerende samfunn. Derfor fortjener de både applaus og hyllest, vel så mye som våre største idrettsnavn. Vi jobber for, og heier på dere, bedriftene i Innlandet er NHOs "idrettshelter"!

Curida er en av NHOInnlandets medlemsbedrifter som bidrar til å løse fremtidens utfordringer.

#205

NHOs Idrettshelter, Oppland Arbeiderblad