NINA på Hamar Katedralskole

Samarbeid med næringslivet øker interessen for realfagene. Vi har hatt en økning på over 20% i søkningen til realfagene ved skolen, sier Lektor2-kontakt ved Hamar Katedralskole, Tore Simonsen.

Professor Morten Kraabøl

Publisert 24.10.14

Innlandet

Vg 1 og Vg 2- elever på programfag for studiespesialisering ved Hamar Katedralskole har de to siste skoleårene fått innsyn i og kjennskap til forskervirksomheten i NINA, Norsk institutt for naturforskning. Professor Morten Kraabøl er skolens kontaktperson fra forskermiljøet på NINA.

Han deltar i undervisningen i naturfag på vg1 og knytter fagstoff fra læreplanene opp mot det som skjer innenfor forskningsfeltet på dette området. Elevene gir tilbakemeldinger om godt læringsutbytte i disse øktene. Det supplerer lærernes undervisning og gir elevene et innblikk i hvordan forskere jobber med aktuelle tema som populasjon og økologi.

I tillegg redegjør gjesteforeleser for sitt valg av yrke og sin karrierevei.

Lektor 2-prosjektene er godt forankret i skolens personale. Både avdelingsleder, fagkoordinator og lærere deltar i oppleggene.

Prosjektene inkluderer et samarbeid med bedrifter i Heidnernettverket , - bl.a. Geno, Geno Global, Graminor, Norsvin og Aquagen.

Mer info om lektor2-programmet: www.lektor2.no