Nominasjon til NHOs fagopplæringspris 2016 - hvem vil du foreslå?

NHOs fagopplæringspris skal ha som formål å fremme fag- og yrkesopplæringen gjennom anerkjennelse og positiv synliggjøring av gode lærebedrifter.

Publisert 12.04.16

Innlandet

Mange av våre medlemsbedrifter har gode vilkår og arbeidsforhold for sine lærlinger. Å ha årets lærebedrift blant våre medlemmer kan gi postiv omtale og muligheten for at flere velger yrkesfag.

Kriterier

I følge pkt. 5 i statuttene, sist revidert 7. april 2016, skal følgende kriterier legges til grunn:

  • Prisen kan deles ut til godkjente lærebedrifter som er NHO-medlemmer og som har hatt lærling(er) siste kalenderåret.
  • Den nominerte lærebedriften skal ha fremstått som en fremragende ambassadør for fagopplæringen.
  • Vurderingskriteriene skal særlig ta hensyn til bedriftens vilje til å ta inn lærlinger, fokus på faglig utvikling og kvalitet, læremiljø, kundetilfredshet og lokal tilhørighet.
  • Både nye og etablerte lærebedrifter kan nomineres.

Jury informasjon

Prosjektet Yrkesfag 2020 utgjør juryen for NHOs fagopplæring 2016. Juryen vil sterkt anbefale nominasjon av en bedrift med tariffavtale. Fristen er 15. juni 2016.

Fyll gjerne ut vedlagte skjema, eller send eventuelt forslag med begrunnelse direkte til kristian.ilner@nho.no