Ny kraftsatsing på vei og jernbane i Innlandet

Regiondirektør Åge Skinstad, understreker viktigheten av samferdsel for Innlandet og mener det er viktig å tørre og prioritere for å få i gang en positiv utvikling for gode samferdselsløsninger.

NHO vil raskere bygge flere stamveier og bedre jernbanen over hele landet. Her er NHOs storsatsing på vei og jernbane i Innlandet. Kilde: Statens kartverk. Design: Hyper.

NHO vil raskere bygge flere stamveier og bedre jernbanen over hele landet. Her er NHOs storsatsing på vei og jernbane i Innlandet. Kilde: Statens kartverk. Design: Hyper.

Publisert 03.09.15

Innlandet

I dag, 3. september, lanserer NHO SamferdselsLøftet III, Næringslivets transportplan. Dette er NHOs innspill til regjeringens Nasjonale transportplan for perioden 2018–2029 (NTP).

Selv om bevilgningene har økt de siste årene er nivået fortsatt lavt etter flere tiår med underinvesteringer.  Derfor vil NHO at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel som er en økning på hele 73 prosent.  Samlet blir da investeringsrammen til Nasjonal Transportplan 2018-2029 på 780 milliarder kroner. Forslaget vil gjøre det mulig med en raskere bygging av de viktigste motorveiene på Østlandet, inkludert E6, E39 langs vestlandskysten, Intercity-satsingen rundt Oslofjorden og en rekke storsatsinger i Trøndelag og Nord-Norge. 

Samferdselspolitikken mot 2030

NHOs anbefalinger til NTP 2018 – 2029 for Innlandet

Oppland

 • RV 4 Roa – Gran grense
 • Krysningsspor Dovrebanen
 • E6 Sjoa - Otta
 • E6 Fåvang - Frya
 • InterCity Oslo - Lillehammer
 • E6 Kolomoen - Øyer

Hedmark

 • InterCity Oslo - Lillehammer
 • E6 Kolomoen - Øyer
 • RV 3/25 Ommangsvollen - Grundset
 • Krysningsspor på Rørosbanen
 • Motorvei Kongsvinger - Gardermoen /E16 Akershusgrense - Slomarka

Samferdsel er viktig for vår region

 Regiondirektør, Åge Skinstad, understreker viktigheten av samferdsel for Innlandet og mener det er viktig å tørre og prioritere for å få i gang en positiv utvikling for gode samferdselsløsninger.

- Det viktig at vi prioriterer, i stedet for å ha fokus på alt samtidig. Det å betrakte regionen i et helhetlig perspektiv vil være viktig for i det hele tatt å kunne få bevilgninger. I tillegg vil alle påbegynte prosjekter selvsagt bli fullført og nye prioriteringer vil komme i neste fire års periode. Vi har mange viktige fylkesveier i vårt distrikt og her er det vesentlig at fylkespolitikerne følger opp og holder høyt tempo, sier Skinstad.