Ny medarbeider

HUNTON fiber rekrutterte ny medarbeider gjennom et godt samarbeid med attføringsbedriften TOPRO og NHOs program Ringer i Vannet.

Publisert 14.05.14

Innlandet

Se dekning av saken i Oppland Arbeiderblad: http://www.nhoservice.no/getfile.php/Filer/Presseoppslag/OA.pdf

Ringer i Vannet" er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

Bedriftene får en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft. Gjennom kartlegging utført av en attføringsbedrift vil NHO's medlemmer få nye arbeidstakere som er egnet for nettopp deres virksomhet. Profesjonell utvelgelse og prekvalifisering av kandidater vil gi raskere produktivitet.

Ringer i vannet er et samarbeidsprosjekt mellom tiltaksbedriftene/attføringsbedriftene i NHO, som igjen er NAVs "forlengede armer" i arbeidet med tilbakeføring i arbeidslivet.

Du kan lese mer om programmet her.