Ny uføretrygd

De nye reglene gjelder fra 1.1.2015 og gir mer handlingsrom og fleksibilitet for arbeidsgivere som har arbeidstakere som kombinerer jobben med uføretrygd.

Publisert 23.10.14

Innlandet

Ny uføretrygd gjør det lettere å beholde kunnskap i bedriften

  • De nye reglene gir mer handlingsrom og fleksibilitet for arbeidsgivere som har arbeidstakere som kombinerer jobben med uføretrygd.
  • Det skal ikke være hindringer i regelverket som bestemmer hvor mye en som er  uføretrygdet kan jobbe, men mulighetene og situasjonen til hver enkelt. Dette betyr at arbeidsgivere kan benytte arbeidskapasiteten til personer med uføretrygd, og at man i større grad kan beholde kunnskap og erfaringer  i bedriften. 
  • NAV har flere virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
  • De nye reglene for å kombinere arbeid og uføretrygd støtter opp under regjeringens mål om at flest mulig skal delta i arbeidslivet med de mulighetene de har.

Mange som har inntekt ved siden av uføretrygden stopper å jobbe når de har tjent opp til inntektsgrensen sin. Flere av disse ønsker å jobbe mer, og har ofte denne muligheten hos arbeidsgiveren sin. Med dagens regler kan dette være en hindring. Dermed går arbeidsgiver glipp av verdifull kompetanse fra disse arbeidstakerne. De nye reglene gir mer handlingsrom og fleksibilitet for arbeidsgivere som har arbeidstakere som kombinerer jobben med uføretrygd.

Les mer om NAVs virkemidler og tiltak her:

https://www.nyuforetrygd.no/Forsiden