Nyskapingsprisen 2015

NHO Innlandet ønsker navn på kandidater til Nyskapingsprisen 2015.

Publisert 27.02.15

Innlandet

Kriterier:

-Bedriften må ha bevist  lønnsomhet og levedyktighet.

-Den må være basert på nyskaping.

-Bedriften må være fremtidsrettet/ny måte å tenke på.

-Bør være en rollemodell for ungdom.

For aktuelle kandidater, fyll ut vedlagte skjema innen 10. mars og returner til: kari.avang@nho.no