Økonomibarometeret viser fortsatt optimisme i Innlandet

Det er bra at optimismen er stor. Selv om analysen viser at den reelle veksten i Innlandet er noe svakere, har vi all grunn til å være optimistiske, uttaler NHOs regiondirektør Åge Skinstad.

#205

Huntons fabrikk på Gjøvik er en av flere industribedrifter på Innlandet som opplever vekst.

Publisert 27.06.17

Innlandet

Etter 2016 har det vært en kraftigere økning i markedstilfredsheten i Innlandet enn i landet for øvrig. Nær 40 prosent av de spurte bedriftene opplevde markedssituasjonen som god i 2. kvartal i år. Når det gjelder forventninger til framtidig markedsutvikling viser økonomibarometeret også en positiv utvikling for Innlandsbedriftene enn for landet for øvrig. 

På landsbasis ser vi at det er en oppgang i norsk økonomi, men investeringene er på et historisk lavt nivå. Bedrifter forventer at markedssituasjonen vil bedre seg i løpet av året.

NHOs økonomibarometer i Innlandet

Næringslivets økonomibarometer er en kvartalsvis undersøkelse som sendes til NHOs medlemsbedrifter, der bedriftene får spørsmål om hvordan de opplever markedssituasjon og forventninger. I vår region har 173 bedrifter svart.

Økning i vareeksport i år

Vareeksporten fra Innlandsbedriftene falt med 2,6 prosent i 2016, målt i verdi. Foreløpige tall viser at eksporten hittil i år har økt svakt, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Lavere arbeidsledighet enn resten av landet, men lavere vekst i sysselsatte

NAVs tall for registrerte arbeidsledige viser en arbeidsledighet på 2,2 prosent for Innlandet i 2016. Dette er klart lavere enn den registrerte arbeidsledigheten for hele landet, som var på 3,0 prosent i 2016. I samme periode har NAVs statistikk for registrerte helt ledige gått noe opp.

- Andelen sysselsatte i prosent av befolkningen (15 - 74 år) er høyere i Innlandet enn i resten av landet, men at sysselsettingsandelen er synkende, kan gi grunn til bekymring. Dersom andelen i jobb fortsetter å synke, er dette ikke bærekraftig for velferdsstaten på sikt, sier NHOs regiondirektør Åge Skinstad.

Kan "booste" veksten med politiske virkemidler

Offentlige investeringer og boliginvesteringer har økt mer enn bedriftsinvesteringene over de siste årene. Investeringer foretatt av bedrifter som andel av totale investeringer i Fastlands-Norge har vært jevnt avtakende siden 2007, og vi må tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne et tilsvarende lavt nivå.  

Det er avgjørende at vi framover får etablert en økonomisk politikk som stimulerer bedriftene til å øke sine investeringer. Derfor er det viktig at bedriftene blir lyttet til i valgkampen som kommer. 

Les saken: Vi skal lytte til dem med støvlene på, men hvem er de? 

  • Bedriftsbeskatning kan hindre vekst og arbeidsplasser. Eiendomsskatt på verk og bruk er for eksempel ikke bare en skatt på bygningene, men også en skatt på maskinene. Det samme som om folk skulle betalt eiendomsskatt på TVen eller kjøleskapet hjemme. 

Les aprilspøken vi lagde for å belyse denne utfordringen 

  • I dag er det mer lønnsomt å investere i en ny etasje på folks boliger enn å investere i en bedrift. Formueskatten gjør at bedriftseiere må ta ut utbytte fra bedriftene for å betale skatte istedenfor å utvikle den videre og skape og sikre arbeidsplassene. 
  • Både innenfor bygg- og anlegg og innenfor tjenester er det vanskelig å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Da blir det vanskelig å vokse og investere videre. Innenfor bygg- og anlegg mener nær 40 prosent av bedriftene at dette er en stor utfordring mht ekspansjon.