Ønsker du å øke produktiviteten i bedriften?

Vi inviterer til informasjonsmøte i Hamar og på Lillehammer den 20. august 2015

Tor Giæver f.v. og Gunnar Hansen demonstrerer en av prosessene ved Lean Lab.

Tor Giæver f.v. og Gunnar Hansen demonstrerer en av prosessene ved Lean Lab.

Publisert 30.06.15

Innlandet

LO Hedmark, LO Oppland og NHO Innlandet inviterer din bedrift til møter for informasjon og inspirasjon om hvordan ledere og ansatte gjennom partssamarbeid kan oppnå økt produktivitet, lønnsomhet og omstillingsevne. I samarbeid med SINTEF Raufoss Manufacturing har vi gjennomført et svært vellykket Leanpilot prosjekt for fem bedrifter i Innlandet.  

TotAl-Gruppen er fornøyd med Lean Pilot

Vi inviterer din bedrift

Vi ønsker nå å gå bredt ut og inviterer nye virksomheter både i Hedmark og Oppland til å bli med å gjenta suksessen i et nytt tilsvarende prosjekt.

Skap resultater via samspill og samarbeid

Vi skal ha fokus på effektivisering og kontinuerlig forbedring gjennom Leanmetodikken og medarbeiderdrevet innovasjon.  Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, HF, bidrar med ressurser i dette arbeidet. En forutsetning for deltakelse er at bedriftene er NHO medlemmer og har tariffavtale.

Ingunn Hermansen, rådgiver i NHO Innlandet, mener at prosjektet vil være en god mulighet for å lære mer som Lean og hvordan prinsippene kan lede til bedre samspill i bedriften. Skap resaultater via samspill og samarbeid, sier hun.

Lean Pilot er vellykket

Innsats gir resultater

Gode relasjoner mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte

Eksempler fra andre bedrifter som ved hjelp fra HF har utviklet gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte, tillitsvalgte og ledere rapporterer følgende resultater:

  • Mer effektiv produksjon
  • Økt nytenkning og endringskapasitet
  • Et arbeidsmiljø vi ønsker å tilhøre
  • Gode relasjoner mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte
  • Bedre bruk av tid
  • Raskere leveranser til kundene

Sett av daoten 20. august 2015

Velkommen til møte i Hamar eller Lillehammer den 20. august 2015. Endelig program kommer i starten av august. Hold av datoen i dag. Vennligst formidle denne informasjonen til tillitsvalgte.

Påmelding til TotAl-gruppen, innen 14. august 2015.

Norges smarteste bedrift jobber etter Lean prinsipper