NHO Reiseliv om statsbudsjettet

Oppløftende med netto skattelettelser for næringslivet, bekymringsfullt med økt reiselivsmoms.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold kommenterer forslaget til statsbudsjett for 2016.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold kommenterer forslaget til statsbudsjett for 2016.

Publisert 09.10.15

Innlandet

Netto skattelettelser til næringslivet

NHO Reiseliv er positiv til en betydelig satsing på netto skattelettelser til næringslivet i statsbudsjettet.

– Det er i private bedrifter, blant annet i reiselivet, at sysselsettingen må styrkes for å motvirke økt ledighet. Reduksjonen i selskapsskatten fra 27 til 25 prosent vil styrke hele den lønnsomme delen av reiselivet.

Kuttet i formuesskatten er ekstra viktig for reiselivsbedrifter som har høy kapital bundet i bygninger og områder. Her reduserer regjeringen en urettferdig skatt for private, norskeide bedrifter som statlige og utenlandske bedrifter slipper, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Digitalisering av det offentlige

NHO Reiseliv er også positiv til en betydelig satsing på digitalisering av det offentlige for å spare kostnader og byråkrati for bedrifter i dialogen med det offentlige.

– NHO Reiselivs mål er at all dialog med det offentlige skal kunne løses digitalt på en enkel og kostnadsfri måte for for bedriftene, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Videreføring av Innovasjon Norges marekdsføringsmidler 

Regjeringen foreslår å bruke 231,5 millioner kroner på reiselivsformål i 2016. Beløpet er en videreføring av rammen til samme formål i 2015.

– Det er gledelig at fjorårets kamp fra et samlet reiseliv for reiselivs-markedsmidlene til Innovasjon Norge har sikret at midlene videreføres for 2016, sier Krohn Devold.

Midler til filmintensivordning

Regjeringen foreslår å sette av 45 millioner kroner til en refusjonsbasert insentivordning for internasjonale og nasjonale filmproduksjoner. Ordningen skal ha virkning fra 2016.

– Vi er svært fornøyd med at budsjettet inneholder konkrete midler til den nye filminsentivordningen, som reiselivet har jobbet for, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Reiselivsmoms

Regjeringen foreslår å øke reiselivsmomsen fra 8 til 10 prosent. Det kommer frem i stortingsmeldingen om endret kapitalbeskatning, som ble lagt frem sammen med statsbudsjettet onsdag.

– Det er bekymringsfullt at momsen på overnattinger, reiser og opplevelser økes med 2 prosentpoeng fra 8 til 10 prosent. Dette vil forsterke presset på å legge ned flyruter som sliter med lønnsomheten, og kan gi økte hotell- og reiselivskonkurser i områder med svak lønnsomhet.

Samtidig er det en lettelse i bransjen over at Scheel-utvalgets anbefaling om en heving på hele 7 prosentpoeng ikke er foreslått nå. I prosessen mot Stortinget i løpet av høsten vil konsekvensene av økt reiselivsmoms og reiselivets ønske om å få denne redusert, være prioritert av NHO Reiseliv.