Oppsummering fra NHO Innlandets medlemsturne høsten 2016

Ved å komme tettere på hverdagen til medlemsbedriftene er målet å få verdifull kunnskap om behovet til næringslivet i regionen. Her er hva vi erfarte.

Fra medlemsbesøk hos Norsk Proteinfabrikk på Hamar. Einar Busterud, ordfører i Hamar kommune deltok også.

Fra medlemsbesøk hos Norsk Proteinfabrikk på Hamar. Einar Busterud, ordfører i Hamar kommune deltok også.

Publisert 23.11.16

Innlandet

NHO Innlandet har møtt et stort engasjement og dykige bedriftsledere som har pekt på muligheter for vekst. Vi opplevde stolthet hos de ansatte i bedriftene, og fikk tilbakemeldinger på at det var nyttig med besøk for å utveksle erfaringer medllom bedrift og NHO. Vi arrangerte også arenaer med flere bedrifter til frokost eller lunchmøter, og opplevede at bedriftene syntes det var nyttig og dele erfaringer med andre bedrifter.

Traff 73 bedrifter

Mål og formål med aktiviteten er nådd. Vi besøkte og involverte totalt 73 bedrifter gjennom turneen. Vi er svært fornøyd med gjennomføring og fortsetter å utvikle konseptet til neste år. Totalt antall besøkte bedrifter i Oppland: 42 (inklusiv deltagere på konferanse der Åge holdt innlegg). Totalt antall besøkte bedrifter i Hedmark: 31.

Medlemsturne 2016: Hos Benteler med flere aktørerer fra Raufoss miljøet.

#205

Innspill vi jobber videre med

Aktiv koordinert næringspolitikk, samarbeid og synliggjøring av næring i regionen, samt nødvendighet av infrastrukturutbygging, - vei og bredbånd, er viktige innspill vi bringer med oss videre.

Det var også noen innspill og diskusjoner i forhold til kompetanse - utfordringer og muligheter rundt fagutdanning og læringer. Forenkling – som eks. innrapportering til SSB, som oppleves som et unødvendig skjemaveldet.

Nylige aktuelle saker

  • NHO Innlandet jobber aktivt med InterCity, les kronikk her.
  • NHO Innlandet mener vi er tjent med at Hedmark og Oppland slås sammen som en region, les kronikk og nyhetssak her.
  • NHOs årskonferanse 2017, Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid. Les mer her.

Viktige medlemsfordeler

Underveis på turneen fortalte vi om viktige medlemsfordeler som bedriftene våre gjerne må beytte seg av.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er for alle NHO medlemmer. Blir du med i Innkjøpskjeden sparer du både tid og penger, og får best mulige innkjøpsbetingelser på alt du trenger til din bedrift. For informasjon og kontakt se HER.

Snøen kom til Trysil - Åge testet løypene for offisiell åpning. Flere bedrifter innenfor reiseliv (og øvrige bedrifter) har godt utbytte av innkjøpsordningen i NHO.

#205

NHO Forsikring

Medlemsbedriftene som så langt har tegnet forsikringer gjennom NHO Forsikring har hatt en snittbesparing på 20 prosent i forhold til den prisen de hadde. Flere sparer dermed så godt som hele medlemskontingenten til NHO. For informasjon og kontakt se HER.

NHO Pensjon

NHO Pensjon gir god, trygg og enkel innskuddspensjonsordning for NHOs medlemsbedrifter. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand. For informasjon og kontakt se HER. 

Arbinn

Arbinn – NHOs nye medlemsportal og hjelp for ledere. Her finner du svar på spørsmål om arbeidsrett, lønn, HMS, sykefravær og offentlige anskaffelser.

På Arbinn.nho.no har NHOs advokater og eksperter laget verktøy og veiledere som hjelper deg som er arbeidsgiver og har personalansvar. Her finner du også alle medlemsfordelene til bedriften. For informasjon og kontakt se HER.

Najonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for at offentlig innkjøp skal gi innovasjon, modernisere stat/kommune og utvikle næringslivet; konkret, enkelt og lønnsomt. Se HER for informasjon og kontakt. 

Ansatte i NHO Innlandet

  • Åge Skinstad er regiondirektør og jobber aktivt med med næringspolitikk, påvirkning, synlighet og oppfølging av bedrifter.
  • Frode Berntsen er advokat og bistår medlemsbedriftene med juridiske problemstillinger.
  • Ingunn Hermansen er rådgiver innenfor salg og marked og jobber med medlemsfordeler, medlemspleie og verving av nye bedrifter.
  • Kjersti Granaasen er rådgiver innenfor salg og marked og jobber med medlemsfordeler, medlemspleie og verving av nye bedrifter.
  • Gerd Kjølstad er rådgiver og jobber for NHOs bransjeforening, EBA. (Entreprenør, bygg og anlegg).
  • Linn Alicia Slora Kristiansen er kommunikasjonsrådgiver og jobber med synlighet gjennom kommunikasjon i interne kanaler (hjemmeside og facebook) og eksterne kanaler (media).

Informasjon om oss i NHO Innlandet finner du via våre hjemmesider HER. 

Medlemsturne i Gjøvikregionen. Her hos Skogbrukets kursinstitutt med flere bedrifter samlet.

#205