Oslo2022 ønsker dialog med næringslivet

De planlegger å bygge ny ishockey hall på Jordal og inviterer til en dialogkonferanse på Jordal Amfi 25. september 2014.

Publisert 05.09.14

Innlandet

Oslo2022 planlegger å bygge ny Ishockey hall på Jordal med tilskuerplass til 6000 personer. Byggeperioden er planlagt til 2017-2019.

Oslo 2022 ønsker å vær pådriver for et utviklingsarbeid som reetablerer Jordal Amfi som en moderne og fleksibel topp- og breddeidrettsarena .

For å stimulere til denne utvikling ønsker  de dialog med næringslivet , og inviterer til  dialogkonferanse på Jordal Amfi 25. september

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra dialogkonferansen vil Oslo2022 beslutte konkurranseform og veien videre

Les mer om behov, program for dialogkonferansen og påmelding:

http://leverandorutvikling.no/getfile.php/Hovedstadsregionen/Dialogkonf_Jordal_Amfi%20endelig.pdf