Partnerskapsavtaler er signert

TINE Meierier på Frya og Tretten inviterer ungdomsskolene i regionen til samarbeid innenfor flere fag i 8., 9. og 10. klasse.

F.v. Stein Erik Uhlen, Øyer ungdomsskole, meierisjefer Oskar Aarnes og Erik Isum fra Tine.

Publisert 09.12.14

Innlandet

Rådgivere fra Gausdal ungdomsskole, Ringebu ungdomsskole, Sør Fron ungdomsskole og rektor fra Øyer ungdomsskole bedriftenes ledelse og medarbeidere har signert partnerskapsavtaler mellom skolen og bedriftene.

Arbeidet starter i januar 2015 og samarbeidstiltak er formalisert i avtalen fram til 2017.

 Skolene berømmer bedriftene for dette initiativet og gleder seg til å sette i gang samarbeidstiltak for alle klassetrinn ved skolene.

Bedriftene ser fram til å treffe både elever, lærere og foreldre for informasjon om rekrutteringsbehov og utvikling av næringsvirksomheten videre i regionen.

 Mer info:TINE Tretten og TINE Frya partnerskapsavtale.docx