Enklere å lykkes som gründer

Regjeringen lanserte mandag sin gründerplan. NHO er glad for regjeringens initiativ til å sette gründerskap og innovasjon på dagsorden.

Unge gründere: Daglig leder Kjetil F. Skaug og markedsføringssjef  Jimmy Moen i den filmskapende ungdomsbedriften Illusion Film.

Unge gründere: Daglig leder Kjetil F. Skaug og markedsføringssjef Jimmy Moen i den filmskapende ungdomsbedriften Illusion Film. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 13.10.15

Innlandet

Ved å stimulere til at flere gründere kan lykkes med sine bedrifter, settes samtidig privat eierskap i førersetet. Privat eierskap er viktig og avgjørende for landets økonomi, og utgjøre en bærebjelke for både arbeidsplasser, verdiskaping og utvikling av lokalsamfunn.

Regjeringens gründerplan: Gode ideer - fremtidens arbeidsplasser

NHO vil understreke at det er viktig at staten er en premissleverandør av stabile og forutsigbare rammevilkår for oppstarts- og innovasjonsvirksomhet, og at det statlige virkemiddelapparatet tilrettelegger for slik virksomhet. NHO understreker samtidig at kompetanse er en avgjørende faktor for å lykkes og at denne er å finne i bl.a. eksisterende næringsliv. Flere koblinger mellom nytt og etablert næringsliv vil være en suksessfaktor.

Konkrete tiltak for å styrke gründerskap

- I en tid der omstilling og innovasjon er på alles tunger, er det bra at regjeringen følger opp med konkrete tiltak som vil styrke gründerskap og gi mulighet for ekspansjon for nye bedrifter, sier fungerende direktør for næringspolitikk, Ingebjørg Harto.

- Gode ideer trenger kobling med kompetanse om forretningsdrift og markedskunnskap, arenaer for slik kobling bør være et satsingsområde, fortsetter Harto.

Abelia: En god start

NHO understreker at det må satses særlig på nye selskaper som har et vekst- og/eller eksportpotensial, og savner ytterligere fokus på disse i omtalen av hva vi skal satse på fremover. Et skatteforlik som støtter oppunder den langsiktige vekstevnen i norsk næringsliv vil også være et viktig bidrag for at flere gründere lykkes.  Vi trenger incentiver for at flere (private) aktører skal investere tid, kompetanse og kapital i gründer og innovasjonsvirksomhet.

Det offentlige som krevende kunde har en unik posisjon til å etterspørre innovasjon i sine anskaffelser. Dette har NHO jobbet med i en årrekke, og vi er glad for at regjeringen nå støtter opp under Nasjonalt program for leverandørutvikling med 10 millioner kroner.

- Dette vil styrke innovasjonsarbeidet, og kan bidra til at flere mindre og nye bedrifter kan komme på banen. Det bidrar til bedre løsninger for samfunnet, og til innovasjon og utvikling i næringslivet, sier Harto.

Entreprenørskap i skolen

- Videre blir satsing på entreprenørskap i skolen stadig viktigere. Regjeringen styrker også ungt entreprenørskap i budsjett for 2016, og det er veldig bra, understreker Harto.

Det er bra at regjeringen satser på ting som fungerer, NHO er glad for retningen for arbeidet i denne planen, men peker på at det fortsatt er utfordringer for å nå opp til regjeringens ambisjonsnivå om å bli et svært attraktivt gründerland.

I NHOs innspill til gründerplan la vi vekt på fire ting:

  • Rammevilkår som fremmer etablering, privat eierskap og verdiskaping, herunder god tilgang på kapital
  • Skape økt etterspørsel etter nye løsninger, herunder betydningen av krevende og betalingsvillige kunder
  • Bygge kompetanse for fremtiden ved å satse på entreprenørskap i skole og utdanning
  • Øke oppmerksomhet om verdien av immaterielle rettigheter og patenter.