Om lag 60 prosent av bedriftene i Innlandet melder om behov for fagarbeidere.

NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. Resultatene er nå klare.

Publisert 19.02.16

Innlandet

Udekket kompetansebehov

Omlag 55 prosent av NHOs medlemsbedrifter i regionen melder at de har et udekket kompetansebehov. (Nasjonalt svarte seks av ti dette i 2015). Til tross for nedbemanninger i enkelte næringer er det fortsatt mange bedrifter som sliter med å få tak i den kompetansen de trenger. Rundt 40 prosent av bedriftene i Innlandet melder at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges.

- Når halvparten av NHOs medlemsbedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov viser dette at det fortsatt er en stor mismatch mellom tilbud og behovet etter kompetanse i Norge. Mange bedrifter sier hevder også at de kunne økt produksjon og produktivitet hvis de fikk dekket kompetansebehovet, sier regiondirektør Åge Skinstad.

Fakta om Kompetansebarometeret

Behov for yrkesfag og fagskoleutdanning

Om lag 60 prosent av bedriftene i Innlandet melder om behov for fagarbeidere. Det er størst behov for fagarbeidere innenfor bygg og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Bare innenfor bygg og anlegg vil Norge mangle 30.000 fagarbeidere i 2030 viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Over halvparten av NHOs medlemsbedrifter i regionen melder om at de vil ha behov for å rekruttere personale med fagskoleutdanning de neste fem årene. Bedriftene melder om et særlig stort behov for kompetanse innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Mens det er over 250 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler, er det bare 16.200 studenter ved fagskolene. Det tilsvarer 6 prosent av studentene i Norge. Skinstad mener vi må fortsette å jobbe for at flere velger yrkesfag, og at flere må få kunnskap om alle muligheten yrkesfag gir.

-Det finnes mange spennende muligheter ved å velge yrkesfag. Hvis man vil utdanne seg videre kan man ta mesterbrev eller fagskole. I tillegg er det mange studier ved høyskoler og universitet har åpnet for søkere med fagbrev, sier han.

Stort behov for ingeniører og fagarbeidere

Ønsker vestlendinger velkommen til Innlandet

-Slik situasjonen er på vestlandet med arbeidsledighet og permitteringer håper vi vestlendingene vil ønske å bosette seg på Innlandet. Her kan vi lokke med et spennende og variert næringsliv, sier Skinstad.

Opptak fra lanseringen av kompetansebarometeret