Samarbeid om byggfag

Byggfagavdelingen ved Stange videregående skole inviterte partene fra næringslivet til samarbeidsmøte. God stemning og positive tilbakemeldinger gir alle partene inspirasjon til å utvide og utvikle dette arbeidet videre.

Publisert 21.02.14

Innlandet

Byggfagavdelingen ved Stange videregående skole inviterte partnere fra næringslivet til samarbeidsmøte tirsdag 18.februar 2014.                                            

Partnersamarbeidet har omfattet opplegg for bedriftsbesøk, utplasseringsordninger og prosjektarbeid for elevene og bedriftsrepresentanter som deltar i undervisningen på skolen eller ute på byggeplass.

Skolen har etablert partnerskapsavtale med 17 lokale byggfagbedrifter.  14 representanter fra disse bedriftene møtte til informasjon og utveksling av erfaringer. I tillegg ønsket skolen synspunkter på kvalitet og utvikling av samarbeidsavtalene. Tilslutt ble tiltak for framtidig rekruttering til byggfag drøftet og diskutert.                                    

BYGGOPP Oppl. ktr. for Bygg- og Anleggsteknikk, Hedmark og Oppland, Hedmark fylkeskommune og NHO Innlandet deltok også i møtet sammen med skolens ledelse og lærere.