Samarbeid om innovasjon og utvikling

Etter et vellykket pilot-prosjekt i 2015, deltar i år sju nye NHO bedrifter i et modulbasert Lean-opplæringsprogram.

Publisert 16.01.16

Innlandet

NHO-bedrifter med tariffavtale i Innlandet satser på medarbeiderdrevet innovasjon og modulbasert Lean-opplæring. Etter et vellykket pilot-prosjekt i 2015 for seks bedrifter i Innlandet, deltar i år sju nye bedrifter i det modulbaserte Lean-opplæringsprogrammet. Kursprogrammet startet 14.januar 2016 og 21 deltakere fra de sju bedriftene deltok på første samling på Lean Lab på Raufoss. Det er Lean Lab SINTEF Raufoss Manufacturing som leverer kursinnholdet og som følger opp bedriftene mellom samlingene.

Tilbudet er etablert via et samarbeid mellom NHO Innlandet, LO Oppland, LO Hedmark og Hovedorganisasjonens Fellestiltak (HF) og forutsetter at både ledere og tillitsvalgte deltar aktivt på samlinger og i det konkrete utviklingsarbeidet internt i bedriften. Programmet som er fullfinansiert av HF, går over fem moduler og avsluttes juni 2016. 

HF er etablert av NHO og LO og skal ivareta og følge opp deler av Hovedavtalen mellom organisasjonene i små og mellomstore bedrifter.

For mer info. se www.fellestiltak.no.

Ytterligere informasjon om kurset

Mål for kurset: Gjennom økt forståelse for Lean, samt å erfare effekten av en forbedringsarbeidet i produksjonssimulatoren, er målet å skape en motivasjon for å starte en endringsprosess i egen bedrift. Kurset gir deltagerne en økt forståelse i hva det innebærer å ha en effektiv drift, basert på Lean filosofien. (Toyota Produksjon System). Fokus på aktiviteter som skaper verdi for kundene og  jobbe systematisk med å redusere alle typer sløsing og tap.

Lean elementer i kurset:

 • 5S (hensiktsmessig organisering av arbeidsplassen)
 • Målstyring
 • Visualisering / visuell ledelse
 • Standardisert arbeid
 • Teamarbeid
 • Andon (Et system for å signalisere behov for assistanse)
 • Poka Yoke (Feilsikringsløsninger)
 • Kan - Ban

 I modul 2 vil Leanrådgiver fra Lean Lab / Sintef Raufoss Manufacturing AS gjennomføre samling med ledelse og tillitsvalgte ute i hver enkelt av deltagerbedriftene. Varighet inntil 1 dag. Mål er å definere hvordan vi på best mulig måte innfører Lean i den enkelte bedrift.

Hjemmeoppgave som består i å definere og avtale  møteplasser for ledelse og tillitsvalgte i bedriften, skal besvares i modul 2

 • Hvorfor systematisk forbedringsarbeid (Lean), hva er det, og hvordan implementere?
 • Diskutere og etablere bedriftens mål med implementeringen, samt hvordan dette skal inkluderes i bedriftens strategi.
 • Valg av tema, fokusområde, omfang, etc. for forbedringsarbeidet.
 • Hvordan organisere og følge opp forbedringsarbeidet? (Lean ledelse, roller, møtestruktur etc.)
 • Skissere en plan for implementering

For ytterligere informasjon, kontakt:

Tor Giæver. Mobil: 908 54 715