Samarbeid skole-næringsliv  for matbransjen

VG2 elever på matfag ved Storhamar v.g. skole har hatt besøk av bedrifter i matbransjen.

Publisert 03.03.14

Innlandet

VG2 elever på matfag ved Storhamar v.g skole fikk besøk av bedrifter i matbransjen fredag 21.februar 2014.

Matbransjens opplæringskontor har sammen men sine medlemsbedrifter nå i februar vært på skolebesøk i 6 videregående skoler som tilbyr restaurant og matfag i sin fagkrets. Hensikten er å komme i dialog med elevene for å presentere bedriftene, deres  arbeidsområder og læreplassbehovet i matbransjen i Innlandet.  

Tine Meieriet Brumunddal, Nortura Rudshøgda, Orkla Foods avd. Nora i Brumunddal og Nortura Elverum deltok i møtet på Storhamar vgs. Lærlingen Daniel Bergli Johansen på Tine Meieriet bidro også med innspill om sitt arbeid som 2. årslærling i faget industriell matproduksjon.

Elevene er noe kjent med disse bedriftene fra skolens partnersamarbeid i faget Prosjekt til fordypning, PTF. Dette samarbeidet omfatter opplegg for bedriftsbesøk, utplasseringsordninger og prosjektarbeid for elevene og bedriftsrepresentanter som deltar i undervisningen på skolen eller ute i bedrift.  

Elevene skal nå i vårsemesteret søke læreplass.  I den anledningen var det spesielt interessant og nyttig å få oppdatert  informasjon om rekrutteringsbehovet og mulighetene for å søke læreplass.