Satser på lærlinger

Faglig påfyll og sosiale aktiviteter sto på programmet da lærlingeansvarlig Anne Kristin Opseth hos Ø.M.Fjeld AS samlet sine 15 lærlinger på Maarud Gaard Opplevelser.

Publisert 17.06.14

Innlandet

I slutten av mai samlet Anne Kristin Opseth, lærlingansvarlig hos  Ø.M. Fjeld AS,  alle sine 15 lærlinger og faglig ledere på Maarud Gaard Opplevelser til en dag fjernt fra livet på en byggeplass. Faglig påfyll og sosiale aktiviter sto på programmet.

Vi har stort fokus på HMS og sykefravær i bedriften, sier Anne Kristin Opseth. En dag som dette bidrar til at vi blir bedre kjent med hverandre, og aktiviteter utenom jobben er med på å styrke samholdet i bedriften.  Det at våre ansatte trives på jobb er positivt i forhold til å møte på jobb. Derfor benyttet Anne Kristin Opseth dagen til å dele ut en påskjønnelse til 4 av lærlingene som ikke hadde hatt en eneste fraværsdag siden de startet opp som lærlinger for snart 2 år siden.

For meg er det viktig at bedriftene setter av tid og ressurser til lærlingene sine, sier Gerd Kjølstad fra BYGGOPP, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk,  Hedmark og Oppland. Ø.M. Fjeld AS har valgt å rekruttere gjennom lærlingordningen. Ni lærlinger skal avlegge fag-/svenneprøven i løpet av forsommeren og høsten. Fra høsten vil  Ø.M. Fjeld AS ta i mot 5 nye lærlinger, sier en fornøyd Gerd Kjølstad.