Satser på lærlinger

Vi satser på lærlinger fordi det er en fin måte å rekruttere gode medarbeidere på, sier daglig leder Bjørn-Arne Branden i Lillehammer Bilskadesenter.

Fra venstre: Stian Steinsland, Bjørn-Arne Branden og Ørjan Ruud.

Publisert 02.07.14

Innlandet

Samtidig ønsker vi å ta et samfunnsansvar ved å gi de unge en mulighet til å skaffe seg en fagutdanning.  I dag har vi  2 løpende kontrakter i bilskadefaget og 2 i billakkererfaget.

I år har vi kun en søker, og vi skal vi ta inn 1 lærling i faget bilskadereparatør. På vårt spørsmål om hvordan inntaket av lærlinger er i bransjen, svarer han at vil oppfordre bedriftene til å satse på lærlinger og få status som godkjent lærebedrift.

Enkelte regioner og fag kan ha en skjevfordeling i forhold til læreplasser, så ungdommen må kanskje være villig til å flytte på seg, avslutter Branden.

Tall innhentet fra Oppland fylkeskommune viser at pr 17.06.  er 28 av  76 søkere til bilfag totalt  formidlet til læreplass.