Se etter Ringer i Vannet

Kronikk av Åge Skinstad.

Kristin Olden og salgssjef Per Martin Pettersen. Etter fem år utenfor arbeidslivet har Kristin fått en ny mulighet gjennom "Ringer i Vannet", og jobber nå som salgsmedarbeider hos Furnes Jernstøperi AS på Stange. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Kristin Olden og salgssjef Per Martin Pettersen. Etter fem år utenfor arbeidslivet har Kristin fått en ny mulighet gjennom "Ringer i Vannet", og jobber nå som salgsmedarbeider hos Furnes Jernstøperi AS på Stange. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 25.11.15

Innlandet

Mange bedrifter opplever vanskelige tider og etterspørselen etter arbeidskraft er forholdsvis lav. På tross av at ledigheten øker i store deler av landet, trenger flere norske bedrifter fortsatt arbeidskraft. Mange mennesker har av ulike grunner havnet utenfor arbeidslivet. Ringer i Vannet er et prosjekt som forsøker å koble mennesker uten jobb og NHO-bedrifter med rekrutteringsbehov, i tråd med IA – avtalens intensjon.

Det er viktig å se potensiale hos enkeltindividet. At så mange mennesker som mulig får sjansen til å bidra med det de er og det de kan, er bra for den enkelte og for fellesskapet. Hvis derimot mange faller utenfor arbeidslivet, kan det ha alvorlige konsekvenser både for de som står uten jobb, og for samfunnet. Flere blir sluset inn på helserelaterte ytelser i NAV når den egentlige utfordringen er at de ikke får seg en jobb som passer til den kompetansen de har. Flyktningsituasjonen er også et eksempel på et viktig samfunnsprosjekt der vi i fellesskap må bidra til å finne gode løsninger for inkludering.

NHOs Ringer i Vannet-prosjektet er en av løsningene på samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Fra ulike attføringsbedrifter har hittil flere enn 800 mennesker fått jobb i NHOs medlemsbedrifter i år. Dette er en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man tidligere lette etter jobber som passet til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben. Ringer i Vannet garanterer oppfølging av NHO - bedriften før, under og etter at bedriften har tatt inn relevant kompetanse. Dette er en skreddersøm som passer næringslivet godt. 

Potensialet for å gjøre samfunnets utgifter til inntekter krever at mange jobber sammen. Bedriftsledere i det private næringsliv og offentlige arbeidsgivere må i langt større grad enn i dag våge å satse på mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Vi som arbeidstakere må ta imot nye kolleger på en fordomsfri måte, og hver og en av oss må se på arbeidslivet som et gode og en verdi. Arbeidslivet bør oftere brukes som et virkemiddel for bedre helse enn sykemelding og fravær.

Siden Ringer i Vannet startet i 2013, har vi om lag 3000 suksesshistorier som bekrefter dette. Kristin Olden fra Brumunddal er en av de lokale suksesshistoriene. Etter fem år ute av arbeidslivet ble hun svært glad for å få en ny mulighet gjennom Ringer i Vannet. Nå er hun ansatt som salgsmedarbeider hos Furnes Jernstøperi AS på Stange. Per Martin Pettersen er salgssjef hos Furnes Jernstøperi AS, og kan anbefale Ringer i Vannet til andre bedrifter. Han mener Ringer i Vannet er en vellykket strategi og trekker frem grundig kartlegging og trygghet i prosessen som det viktigste. Pettersen er glad for at han ansatte Olden og synes hun er dyktig i jobben sin samtidig som hun stadig søker etter å utvikle kompetansen sin. 

Ringer i Vannet handler om å skape et mer åpent og inkluderende arbeidsliv. Her har næringslivet en viktig jobb å gjøre – arbeidslivet må åpnes opp. De bedriftene som kan og vil, bør prøve å være med på dette. For å prestere bedre i fremtiden enn hva vi gjør i dag må vi tørre og endre oss, ellers blir vi maksimalt så gode som vi er i dag. Ringer i Vannet er en unik rekrutteringsstrategi. Når vi ser at alle mennesker kan benytte ressursene sine til å skape verdi for seg selv og samfunnet har vi lykkes. 

Jeg oppfordrer alle til å se etter Ringer i Vannet!