Skaper Ringer i Vannet

Agena Personal og Scandic Elgstua har nå signert NHOs Ringer i Vannet avtale med mål om et langsiktig samarbeid for å bidra til å sysselsette folk tilbake i arbeid. - Vi er avhengige av en god relasjon med næringslivet, sier markedssjef i Agena Personal Håvard Skavern.

Samarbeid: F.v. Odd Are Elvebakken, Nina Caspari og Håvard Skavern. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Samarbeid: F.v. Odd Are Elvebakken, Nina Caspari og Håvard Skavern. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 12.11.15

Innlandet, Ringer i vannet

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO, hvor NHO bedriftene på en trygg og forutsigbar måte får hentet kvalifisert arbeidskraft fra et bredere arbeidsmarked. Rekrutteringsstrategiensetter bedriftens behov i fokus. Odd Are Elvebakken er regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Innlandet, Troms og Finnmark. 

-Ringer i Vannet imøtekommer arbeidsgivers krav og forventinger til rekruttering og oppfølging. Personer som har falt utenfor arbeidslivet får derfor en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid, sier Elvebakken.

Ny avtale med lokal bedrift

Agena Personal er leverandør av HR-tjenester med hovedbase på Elverum, og med avdelinger både i Hamar, Kongsvinger og Tynset. Håvard Skavern er markedssjef i Agena Personal. Han mener at NHOs rekrutteringsstrategi er en unik mulighet for å få personer som av ulike grunner har hull i CVen tilbake i arbeidslivet.

-Vi som jobber med å få folk ut i arbeid er helt avhengig av en god relasjon med næringslivet, vi får ikke levert gode resultater hvis vi ikke har tilknytning til mulige arbeidsgivere, sier Skavern.

Rett person på rett plass

Skavern sier det er viktig å se potensiale hos enkelt individet og mener det er givende å bidra til at potensielle arbeidstakere får tro på seg selv. Visjonen i Agena Personal er å få rett person på rett plass.

-Å få mennesker ut i arbeid er vårt fremste mål. Vi mener at arbeid er et grunnleggende behov, og viktig for å skape mestringsfølelse. Våre fagfolk bruker mye tid på å kartlegge individet for å se hvilke yrker som kan passe den enkelte. Vi tilbyr også treningsarenaer der potensielle arbeidstakerne kan prøve seg ute ved ulike bedrifter, sier han. 

Bedriftenes behov i fokus

Nina Caspari er hotelldirektør i Scandic Elgstua som er en medlemsbedrift i NHO Innlandet. Hun sier bedriften har hatt god nytte av NHO Innlandets kompetanse på næringsrelaterte områder, og var derfor positiv til å prøve Ringer i Vannet da tilbudet ble lagt frem.

-Vi synes det er positivt at Ringer i Vannet tar utgangspunkt i bedriftenes behov, da er det lettere for oss å kunne få inn kandidater som vil passe i vår virksomhet, dette er viktig for å lykkes med riktig rekruttering og god kompetanse i fremtiden, sier Caspari.

Ønsker å være en inkluderende bedrift

Scandic Elgstua har samarbeidet tett med flere tiltaksbedrifter og NAV tidligere. Caspari sier de tidligere har hatt en rekke positive erfaringer med arbeidstakere som har hatt utfordringer med å finne sin plass i arbeidslivet, men som har funnet seg godt til rette i bedriften.

- Vi i Scandic Elgstua ønsker å være en inkluderende bedrift!

Samarbeid gir gevinst

Caspari mener at godt samarbeid bidrar til å få folk ut i arbeid. Hun er også fornøyd med å få profesjonell rekrutterings hjelp og mener dette blir "vinn vinn" situasjon.

-Vi synes det er viktig å bidra til at mennesker kan komme tilbake i arbeidslivet og finne gleden med jobb igjen. Når det gjelder Agena Personal så er vi glade for å kunne samarbeide med dem da vi anser de for å være en bedrift med høy kompetanse på rekruttering.

Caspari sier de har gode relasjoner til både NAV, NHO og Agena Personal og er sikker på at de vil bli godt ivaretatt når vi etter hvert skal få inn en potensiell arbeidstaker.