Slik påvirkes innlandsbedriftene av statsbudsjettet

Mens de jubler på Raufoss, er reiselivet skuffet.

#205

Torsdag er en travel dag for NHO som i dag er representert på stortinget under fremleggelsen av statsbudsjettet. Fotograf: Thomas Brun/NTB

Publisert 12.10.17

Innlandet

- Pasienten er friskmeldt. Medisineringen kan opphøre. Derfor er det bra at regjeringen reduserer veksten i oljepengebruk i neste års statsbudsjett, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

Men hva betyr statsbudsjettet for bedriftene på Innlandet?

Stor jubel i Raufoss-industrien: SINTEF Raufoss blir nasjonal motor for omstilling og produksjonsutvikling. Det betyr økte bevilgninger til klyngen. Administrerende direktør Svein Terje Strandlie mener dette vil gi rom for å utvikle arbeidsplasser i nye næringer i Innlandet. 

En opptur for IKT-satsingen i Innlandet: Regjeringen øker bevilgningen til IKT-studier. Ved NTNU blir det 70 studieplasser, og ved høgskolen i Innlandet blir det 20 nye studieplasser.

Tilskudd til bredbånd kan gjøre det lettere å drive i grisgrendte strøk: Mange bedrifter på Innlandet har lenge etterspurt bedre bredbåndskapasitet. Regjeringen foreslår nå å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. 

Ikke lenger straff på maskiner: Bedrifter som Mapei, NorDan, Kims og Trostrud-Freno har uttalt at den såkalte «maskinskatten», som pålegges i noen kommuner, gjør dem mindre konkurransedyktige og hindrer dem i å gjøre nye investeringer. Det er derfor gledelig å se at regjeringen foreslår å fjerne skatten.

Økt satsing på fagutdanning: Det settes av 40 millioner kroner til yrkesfag. Det er gode nyheter for mange bedrifter på Innlandet, som er en av regionene i Norge hvor behovet for fagarbeidere er høyest. I tillegg får fagskolene en større rolle. Gode nyheter for både bedriftene og Fagskolen Innlandet, som er Norges aller største fagskole. 

Kongsvingerbanen får bedre kapasitet: Det bevilges penger til kapasitetsøkende tiltak ved Skedsmo, Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog. Fjerning av tre planoverganger på Kongsvingerbanen, muliggjør kryssing for lengre tog. Oppgradering av Skarnes stasjon som skal muliggjøre økt kapasitet, med flere doble togsett mellom Oslo og Kongsvinger. 

Reiselivet er skuffet: Reiselivsmomsen øker fra 10 til 12 %. Det vil innebære en prisøkning på blant annet hotellovernattinger og heiskort i skianlegg. – Mange av reiselivsbedriftene i vår region er sesongbedrifter, med korte sesonger, som allerede sliter med å få hjulene til å gå rundt. Momsøkningen vi gjøre store deler av vårt reiseliv mindre konkurransedyktige med destinasjoner i for eksempel Sverige, forklarer Ingvild Bergersen, regionansvarlig for NHO Reiseliv i Innlandet.

Vei: Blant annet foreslås de2010 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Frya - Sjoa i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Prosjektet omfatter en om lag 34 kilometer lang strekning og er første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. 

E6 Kolomoen–Moelv, Stange, Hamar og Ringsaker kommuner:
Utbyggingen av firefelts motorvei på strekningen er den største sammenhengende utbyggingen som Nye Veier så langt har satt i gang. Nye Veier AS inngikk totalentreprisekontrakt med entreprenør for første utbyggingskontrakt i juni 2017. 

Strekningen Kolomoen-Kåterud planlegges åpnet sommeren 2019, mens resten av strekningen, til Kåterud-Arnkvern, åpnes sommeren 2020. Strekningen E6 Arnkvern–Moelv ventes ferdigstilt sommeren 2021. 

Viktig å prioritere

- Jeg mener også det er viktig å prioritere og samferdsel og utdanning står høyt på våre medlemmers ønskelister. Selv om vi ikke får med alt vi ønsker i alle sektorer er 4 felts vei til Lillehammer og InterCity til Lillehammer det aller viktigste, kommenterer regiondirektør Åge Skinstad.