Slik vil NHO Innlandet jobbe for å styrke næringslivet og forme fremtiden i regionen

Frode Smevoll har vært styreleder i NHO Innlandet siden mars 2016. Han har en klar oppfatning av hva som skal til fremover.

– For at NHO Innlandet skal kunne utøve sin visjon om å styrke næringslivet og forme fremtiden må vi ha en klar og tydelig profil, være synlige og ta medlemmene på alvor, sier Smevoll. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

– For at NHO Innlandet skal kunne utøve sin visjon om å styrke næringslivet og forme fremtiden må vi ha en klar og tydelig profil, være synlige og ta medlemmene på alvor, sier Smevoll.

Publisert 04.12.16

Innlandet

Frode Smevoll er administrerende direktør i Euroskilt AS, og ble valgt til styreleder i NHO Innlandet i mars 2016. Han synes det har vært en positiv erfaring så langt. Smevoll overtok styreledervervet på et tidspunkt der hele NHO går inn i en omstillingsprosess, der mye skal forbedres frem mot den nye strukturen "NHO 2020." Styrelederen har tro på at forbedringer gir positive resultater.

Euroskilt AS er markedsleder i Norge innen trafikksikkerhetsmateriell, og er også en betydelig aktør innen utemiljø og avsperringsprodukter som benker, sykkelstativ, bommer og rekkverk. Foto: Linn Alicia Kristiansen.

#205

Sunnmøring til Innlandet

Smevoll er født og oppvokst i Sykkylven. Han er siviløkonom, og har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Høyskolen i Molde, og master i økonomistyring og finans fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.  I 1997, etter et kort opphold i forsvaret, begynte Smevoll i Kværner Engineering der han først jobbet i et strategisk innkjøpsprosjekt.

- Jeg reiste Europa rundt, sjekket leverandører og fikk kunnskap om mange andre ting enn tall. Fra 1998 var jeg prosjektøkonom på Snorre B utbyggingen som var et samarbeidsprosjekt mellom- og forløperen til fusjonen mellom Aker og Kværner. Som ung og fersk var dette en spennende tid med utvikling og fremdrift, og jeg synes selv jeg hadde en bratt og god læringskurve, sier han.

Innlandet lokket, her fra Sjusjøen. Foto: Åge Skinstad.

#205

Begynte Euroskilt karrieren som controller

Siden kona er fra Innlandet flyttet Smevoll til Hamar høsten 1999 og var først innom Hägglunds Moelv hvor han jobbet med controlling og økonomistyring. Deretter begynte han som controller i Euroskilt i 2003. Han beskriver Euroskilt som en typisk gründerbedrift.

- Det som trigget meg med Euroskilt var at bedriftskulturen er preget av driv, fremoverlente kolleger og en skikkelig kremmerånd. Selskapet hadde gitt full gass og etablert både nasjonal og internasjonal satsning etter en vellykket OL-kontrakt, og jeg fikk tidlig rikelig med muligheter til å bryne meg på oppgaver utover tallknusing, gjennom driftsoppfølging, ledelse og styreverv.

De ansatte trives godt hos Euroskilt. I følge Smevoll er bedriftskulturen er preget av driv og fremoverlente medarbeidere. Foto: Linn Alicia Kristiansen.

#205

Markedsleder innen trafikksikkerhetsmateriell

Euroskilt AS er markedsleder i Norge innen trafikksikkerhetsmateriell, og er også en betydelig aktør innen utemiljø og avsperringsprodukter som benker, sykkelstativ, bommer og rekkverk. Bedriften ble etablert i 1985, og består av mange avdelinger rundt om i hele landet. Bedriften er en del av SafeRoad-konsernet som ble etablert i 2007 etter en sammenslåing av Euroskiltgruppen og Ørstagruppen.

Smevoll tok over som administrerende direktør i Euroskilt i 2007. Siden da har Euroskilt mer enn doblet sin omsetning og utviklet flere nye forretningsområder. Selskapet omsatte i fjor 428 millioner kroner. Hovedkontoret er på Vingrom. Her har de både administrative funksjoner, salg og produksjon.Under en tredjedel av det Euroskilt selger produserer de selv. Smevoll forklarer at bedriften derfor ligner mer en salgs- og service organisasjon enn en produksjonsbedrift.

- Vi er en lønnsom bedrift og overskuddet brukes blant annet til å skaffe oss god tilgang på nye fremtidsrettede produkter. I det siste har vi satset tungt på elektronikk og høyere teknologigrad i produktene våre, opplyser Smevoll.

Montering og nøysommelig arbeid er endel av jobben på Euroskilt. Foto: Linn Alicia Kristiansen.

#205

Hvordan er du som leder?

- Først og fremst er jeg er lite opptatt av meg selv. Jeg ønsker å lede gjennom andre, lytte og ha de rette ansatte med på laget for å skape et best mulig felles resultat. Samtidig ønsker jeg å være tydelig på hvor vi skal og hva vi ønsker å oppnå, uten at jeg nødvendigvis har svaret på hvordan vi skal gjøre det. Jeg definerer retningen på hvor vi skal, og jobber for at vi går i samme retning.

- Som leder er jeg opptatt av at både kunder, ansatte og øvrige samarbeidspartnere trives. Vi er 140 ansatte i Euroskilt, og jeg er opptatt av å ha dyktige ledere og ansatte med meg for å skape en omforent kultur og struktur i selskapet. Fra å være en liten gründerbedrift har vi vokst og profesjonalisert oss, samtidig som vi har bevart og dyrket kremmerånden som kjennetegner oss, sier Smevoll.

Frode Smevoll er leder i Euroskilt og styreleder i NHO Innlandet. Han er opptatt av at kunder, ansatte og øvrige samarbeidspartnere skal trives og yte sitt beste mot felles mål. Foto: Åge Skinstad.

#205

Hva mener du er positivt med næringslivet i Innlandet?

- På Innlandet har vi et bra teknologimiljø, og vi har viktige utdanningsinstitusjoner som spiller med næringslivet. Vi må tørre å fremsnakke Innlandet og uttrykke en stolthet over alt det som skapes og presteres i Innlandet. "Made in Innlandet", burde sånn sett være en merkevare i seg selv.

Geno, Raufoss, Moelven, spillteknologimiljøet, Mapei, BoligPartner, Making View, reiselivet med kjente destinasjoner som Trysil, Sjusjøen, Hafjell og Beitostølen plasserer Innlandet på kartet. Og effekten av sommerens satsning på Skibladner blir spennende å følge på sikt. Det vil kunne ha en positiv virkning hvis vi tør å stikke hodet frem og synliggjøre all verdiskapningen som skjer på Innlandet. Dette er viktig for å tiltrekke nye innbyggere og for at vi som bor her kan være stolte og trives.

"Made in Innlandet" burde være en merkevare i seg selv, i følge Smevoll. Sommerens satsning på NRK med Skibladner er et eksempel på en stolthet i Innlandet som blir spennende å se langtidseffekten av. Her fra Skibladner ved Moelv. Foto: Åge Skinstad.

#205

NHO Innlandet setter medlemmene i fokus

- Møter ute hos medlemmene, bistand til medlemsbedrifter innenfor juridiske saker, foredrag på store og små konferanser, næringstreff, kronikker, redaksjonell omtale, aktiv bruk av sosiale medier og egen nettside samt deltakelse i utvalgte råd og utvalg er noe av det NHO Innlandet bistår medlemmene med. Og vi forsøker også hjelpe medlemmene i spesifikke saker som opptar hver enkelt. I NHO settes medlemmene i fokus, og det er det som gir merverdi i medlemskapet, sier Smevoll.

Hvilke saker opptar medlemmene?

- Samferdsel oppfattes som de fleste medlemmenes unisone første prioritet, og dette henger sammen med å skape større og mer attraktive bo - og arbeidsmarkedsregioner. Vei, bane, bredbånd, digitalisering, forenkling, og generelt effektive løsninger for næringslivet, er overordnede saker. Politisk påvirkning, herunder påvirke medlemmenes rammebetingelser for å drive næring i Innlandet er en viktig oppgave, sier Smevoll.

NHO Innlandet var i høst på medlemsturne der vi traff 73 bedrifter på 5 dager. Ordføreren i Hamar deltok også på deler av turneen. Samferdsel er et av tema som opptar flest bedrifter. Her fra besøk hos Norsk Proteinfabrikk på Hamar.

#205

Utbyggingen av vei og bane i Innlandet må ikke bremses

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 medfører forsinkelser i omforent plan vedrørende InterCity, og skaper usikkerhet om prosjektets framdrift. Dette står næringslivet sammen om å ønske fortgang i.

- Her er NHO en viktig pådriver. En rask jernbane langs Mjøsa reduserer reisetidene internt i regionen, som bidrar til at vår region samles til ett bo- og arbeidsmarked. Gode veier og et godt jernbanenett sikrer effektiv distribusjon for næringslivet. For bedriftene øker dette også muligheten for å få tak i flinke folk, og for våre yngre generasjoner øker det muligheten for sikre seg spennende jobber og et innholdsrikt liv i regionen, konkluderer Smevoll.

Engasjement rundt InterCity er et eksempel på en samferdselssak som opptar en stor andel av NHO Innlandets medlemsbedrifter.

#205

En tydelig stemme nasjonalt

Innlandet har flere næringer som vil kunne ha et stort potensial for fremtiden (bionæring, skog - og tre industri, reiseliv, IKT, spill mm.) Det blir viktig å koordinere og samkjøre kommunikasjon og påvirkning for å oppnå økt synlighet i det nasjonale bildet. Vi må være tydelige og offensive på hvilke løsninger Innlandet kan by på i nasjonal sammenheng. Hvilke konkurransefortrinn har Innlandet i forhold til ander regioner? Hvordan kan vårt næringsliv løse sentrale utfordringer? Svarene på disse spørsmålene kan NHO Innlandet jobbe målrettet med for å synliggjøre.

Klimautfordringene hovedtema på NHOs Årskonferanse

Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig må vi sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser. Hvilken rolle kan norske bedrifter spille for å løse utfordringene og bidra til en bedre fremtid? På NHOs årskonferanse 2017 skal vi diskutere hva som skal til for at Norge og norske bedrifter kan være konkurransedyktige i en bærekraftig fremtid. Innlandet har allerede flere bedrifter som har kommet langt her. TINE Meierier, Nortura, Norfolier Greentec AS og Glasitt AS er noen eksempler.

Industri, illustrasjonsbilde til årskonferansen 2017, made in norway Fotograf: Getty Images

Industri, illustrasjonsbilde til årskonferansen 2017, made in norway

Hvordan kan NHO påvirke i ønsket retning?

- Synlighet er en del av fremtiden, og det å skape en inntrykk hva NHO er og hva NHO står for er det aller viktigste. Dette vil føre til at medlemmene ønsker å være medlemmer i NHO, fordi de ser at NHO er en betydningsfull aktør.

 – For at NHO Innlandet skal kunne utøve sin visjon om å styrke næringslivet og forme fremtiden må vi ha en klar og tydelig profil, være synlige og ta medlemmene på alvor. Det opplever jeg at vi er godt i gang med, og vi vil fortsette å jobbe hardt for medlemmene og bidra til utviklingen av Innlandet, avslutter Smevoll.

Sats på yrkesfag og fagskole! En viktig sak for medlemsbedriftene våre i NHO. Ø. M. Fjeld og Fagskolen Innlandet deltok på mediesaken i Hamar Arbeiderblad. Dette er et eksempel på synlighet for å skape kjennskap og kunnskap om vikige medlemssaker. Faksimile HA 30.11.16.

#205