Søk om 900 millioner kroner til forskning og utvikling

Forskningsrådet lyser ut rekordhøyt beløp til forsknings- og innovasjonsprosjekter i bedrifter. Frist 14. oktober.

Forskningsrådet lyser ut 900 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i næringslivet – frist 14. oktober 2015.

Forskningsrådet lyser ut 900 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i næringslivet – frist 14. oktober 2015.

Publisert 18.08.15

Innlandet

Forskningsrådet lyser ut 900 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i næringslivet. Innovasjonsprosjekter for 900 millioner kroner er et av Forskningsrådets grep for å øke innovasjonstakten i norsk næringsliv og gjøre norsk næringsliv kunnskapsbasert, konkurransedyktig og omstillingsdyktig. 

Finn en utlysning som passer din bedrift

I år har Forskningsrådet gjort det enda enklere for bedriftene å søke og få råd og tips underveis. Hele bredden av næringslivet – uansett bransje eller sektor – skal kunne finne en utlysning som passer. Det er åtte programmer i Forskningsrådet som nå går sammen om å lyse ut den største summen til innovasjonsprosjekter i Forskningsrådets historie.

Prosjektverksted

I forbindelse med utlysningen arrangeres det et prosjektverksted på Hamar den 21. august. Dette er et tilbud til bedrifter og forskere som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter, og hvordan disse kan utformes til gode prosjekter med finansiering fra offentlige finansieringsordninger. 

Husk søknadsfrist den 14. oktober kl. 13:00. Trykk her for å finne det programmet om passer best til din bedrift.