Sparer 300 000 km bilkjøring i året med Godspakke Innlandet

Transportetatene foreslår en helhetlig godpakke, "Godpakke Innlandet", for å flytte gods fra veg til bane. Det kan gi store gevinster for skog – og trenæringen.

Bedrifter, politikere og NHO: Lønnsomt med gods!

Bedrifter, politikere og NHO: Lønnsomt med gods!

Publisert 06.12.16

Innlandet

Nylig var aktører fra skog – og trenæringen, NHO og politikere samlet på Rudshøgda til seminar om en helhetlig godspakke for Innlandet. NHO logistikk og transport samt Norges Skogeierforbund var arrangørene.

Sparer 300 000 km bilkjøring

Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund la frem beregninger på hvor mye skognæringen kan spare på tiltakene i godspakken. Eksempelvis vil en ny terminal på Rudshøgda vil kunne gi en innsparing på 40 millioner årlig. Omtrentlig beregnet vil en ny terminal kunne spare 37 kilometer kortere biltransport for hvert 8000 lass (årlig). Det tilsvarer nesten 300 000 kilometer kortere med bil.

Omtrentlig beregnet vil en ny terminal kunne spare 37 kilometer kortere biltransport for hvert 8000 lass (årlig).

#205

Bedre lønnsomhet

Transportetatene foreslår en helhetlig godspakke på Røros – og Solørbanen: Strekningen Hamar – Elverum – Kongsvinger elsektrifiseres, det bygges moderne fjernstyringsanlegg, kryssningsspor og tilsvingere. Resultatet blir at kjøretiden reduseres drastisk, mens kapasitet og fleksibilitet blir kraftig forbedret. Nye beregninger viser at godspakken vil gi næringsffekter i form av økt hogst og bedre lønnsomhet helt opp i Valdres. I tillegg skal det bygges tømmerteminaler.

Spesialrådgiver Roger Kormeseth i Jernbaneverket la frem det de hadde planlagt for Innlandet. Det planlegges en ny tømmerterminal på Rudshøgda, Hauerseter og utvidelse eller flytting av banen i Kongsvinger.

#205

Stor betydning for Moelven

Moelven er en av NHO Innlandets største medlemsbedrifter med 934 ansatte i Innlandet. Moelven hadde en omsetning til produksjonsbedrifter på 2,4 milliarder i 2015. Administrerende direktør i Moelven Virke, Lars Storslett, mener det vil gi god gevinst og få gods over på bane.

- Det vil sikre virkestilgangen for oss og øke tilgangen til andre arenaer, sier Storslett.

Viktig med tilsving for næringslivet

Kommunestyret skal i desember behandle kommunedelplan knyttet til bygging av dobbeltspor, inklusive å ta stilling til trasèvalg, gjennom Hamar. Flere store aktører innen skog- og treindustrien i Innlandet, samt NHO Innlandet, har sendt et åpent brev til kommunestyret i Hamar om dette.

Åge Skinstad sier det er et felles mål å sikre at industriens behov forstås, og tas hensyn til, når kommunestyret behandler saken.

- Vi er svært bekymret hvis det blir valgt en løsning uten tilsving. Vi skal ikke ha sterke meninger om stasjonsplassering på Hamar, men så vidt vi kan se har ikke "korridor øst" tilstrekkelig tilsvingløsning. Dette vil i praksis medføre en svært dårlig fungerende korridor for godstransporten, undergrave industriens behov, samt delvis undergrave formålet med elektrifisering og andre godstiltak på Solør/Rørosbanen, sier Åge Skinstad.

Tilsving støttes

Varaordfører i Hamar, Knut Fangberget, bekreftet på den åpne spørrerunden etter fagsamlingen at det er viktig med tilsving. Han oppfordret jernbaneverket til og få med dette i planene så fort som mulig.

- Effektiv transport er forskjellen på utvikling og stagnasjon, avsluttet administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

#205