Stor satsing på innovasjon i Kongsvingerregionen

Hedmark Kunnskapspark og 7Sterke ønsker å komme i kontakt med bedrifter som vil være med.

Et ark med ideer og plastelinaklump

Innovasjonskurs for bedrifter skal bidra til større vekst og attraktivitet i Kongsvingerregionen Fotograf: TookapicPexels

Publisert 05.09.17

Innlandet

- Styrken med dette programmet er at det gjør bedriftene i stand til å løse konkrete utviklingsprosjekter ved at de får verktøy og veiledning, og jobber med prosjektene igjennom hele programperioden, sier styreleder i 7Sterke Erik Platek.

Programmet er velutprøvd både i Ringerike og i Hallingdal og har gitt konkrete resultater i form av økt verdiskapning hos enkeltbedriftene og arbeidsplassvekst i regionene. 

Et løft for regionens rykte 

- Vi trenger attraktive virksomheter som gjør at yngre får lyst til å bli værende i regionen. Summen vil kunne gjøre regionen enda bedre for næringsutvikling, sier Åge Skinstad, direktør i NHO Innlandet.

Programmet går over 4 samlinger (lunsj-lunsj), samt en dagssamling, og starter opp i oktober. For påmelding eller mer informasjon sendes mail til Kjersti Rinde Omsted (kjersti@hkp.no) som er prosjektleder for programmet.

Frist er 10.september. Flere bedrifter har allerede meldt sin interesse, og påmeldinger tas i mot fortløpende.

Dette står på programmet

Programmet er utviklet av innovasjonsselskapet Innoco AS sammen med Innovasjonsløft Ringerike. Kompetanseprogrammet retter seg mot både offentlig og privat næringsliv og setter deltakerne i stand til å løse konkrete utviklingsprosjekter. 

Oppstart oktober 2017. Pris kr. 15.000 per bedrift + kost og losji på samlingene.

For den enkelte bedrift skal programmet bidra til å:

  • Styrke bedriften gjennom realisering av de viktigste utviklingsprosjektene
  • Gi tilgang til et unikt nettverk med deltakere fra andre virksomheter i Kongsvingerregionen.

Når:
1. samling: Behov - 30.- 31.okt
2. samling: Løsning - 28.- 29. nov
3. samling: Kundeverdi og ledelse -16. - 17.jan
4.samling: Pådriver og team - 28.feb- 1.mar

Programmet er et samarbeid med flere aktører i regionen. Både Hedmark Kunnskapspark, Høgskolestiftelsen, Byregionprogrammet / Kongsvingerregionen, 7Sterke og NHO står bak satsningen.