Streik mot endringer i Arbeidsmiljøloven

Fagbevegelsen skal gjennomføre streik den 28. januar mot endringer i arbeidsmiljøloven. NHO Innlandet kjenner seg ikke igjen i ordbruken som er brukt mot regjeringens forslag.

Publisert 27.01.15

Innlandet

Det brukes meget sterke ord mot regjeringens forslag til endringer.  "Norge blir et samfunn av løsarbeidere".  Alle endringer vil styrke arbeidsgiver". "Det blir vanskeligere å få fast jobb". "Krigserklæring" NHO Innlandet kjenner seg ikke igjen i den sterke ordbruken som brukes om endringene i arbeidstid og bruk av midlertidig ansettelser. Det er en moderat endring som foretas når det hele sees under ett.

Arbeidstid
Det blir ingen endringer i den totale arbeidstiden, men det vil gi litt mer fleksible rammer til å organisere arbeidstiden. Dette er viktig for å møte en del av de utfordringene vi i dag står ovenfor. Partene på den lokale bedrift får noe større avtalefrihet. Fagbevegelsen er i mot dette i og med at de lokale tillitsvalgte ofte føler seg presset til å godkjenne arbeidstidsordninger som ledelsen vil ha. NHO innlandet kjenner seg ikke igjen at de lokale tillitsvalgte ikke tør å ta ansvar og er sitt ansvar bevisst.