Studentbedrift i fokus, entreprenørskap i praksis

Innovasjon- og gründeraktivitet på Høgskolen i Lillehammer, HiL. NHO Innlandet deltar i referansegruppa for igangsatt kompetanseprosjekt på HiL.

Publisert 16.02.15

Innlandet

 Det er i Bachelorstudiet i Organisasjon og Ledelse , BOL som starter denne satsingen. Med utgangspunkt i de erfaringer vi har gjort oss via praksisordningen BOL-studiet og i samarbeid med over 200 ulike virksomheter i både privat og offentlig sektor, ønsker vi å videreutvikle studietilbudet med innhold som vil stimulere studentenes kreativitet og evne til å tenke innovativt. Metoden er bl.a. etablering av studentbedrift,» sier fagansvarlig ved BOL-studiet Trine L. Syversen.

Entreprenør- og masterstudent Andreas Sjøvold er deltidsansatt som leder for dette tilbudet og Irene Thorsplass er prosjektleder for satsingen.

Prosjektet er støttet av Norgesuniversitetet.