Swix Sport - målrettet IP-strategi

Som ledende aktør i en svært konkurranseutsatt bransje må Swix Sport AS beskytte sine konkurransefortrinn med en klar IP-strategi.

Swix Triac trekantprofil (Illustrasjon: Swix)

Publisert 05.03.15

Innlandet

Swix Sport AS er også svære bevisst på å håndheve sine eksklusive rettigheter, samt å unngå å krenke andres rettigheter.

Swix og Onsagers har en portefølje av patent, varemerke og design rettigheter som strekker seg over 60 år. Den eldste rettigheten Onsagers forvalter for Swix, er en varemerkebeskytte en grafisk illustrasjon av en skiløper.

En del av Swix Sport AS’ konkurransefortrinn er selskapets immaterielle verdier som i samarbeid med Onsagers AS beskyttes gjennom patenter, varemerker og design-rettigheter.  Med korte produktsykluser og relativt små volumer på hvert produkt, må Swix Sport AS sammen med Onsagers kontinuerlig vurdere omfang og kostnad på beskyttelse opp mot behovet og nytteverdien.
Varemerke
Swix Sport AS har som IP-strategi registrert en rekke varemerker, blant annet SWIX ®, FUTURE CERA ®, CERA-F ®, SWIX TRIAC ®
Design
Swix registrerte at toppløperne ønsket stivere, lettere og sterkere staver med god pendel der trinsene lett kunne byttes etter snøforholdene. Swix utviklet derfor en toppstav som klart skiller seg fra andre produkter både ved en trekantprofil og ved materialvalget.
Patent
Patentering i vintersportsbransjen er vel etablert. Det første patentet på skismøring vi kjenner er fra 1897 – produktet het Fart og bestod av pulverisert bronse innblandet i lakk. Swix Sport AS følger opp denne tradisjonen og har søkt patent på en rekke av sine egne løsninger. De har også kjøpt patentert teknologi som andre har utviklet, som fluorpulveret CERA-F ®.
Hemmelighold
Swix benytter også hemmelighold som en bevisst IP-strategi, noe som er vanlig innen finkjemikalier.