Tariffoppgjøret og bedriften

Her finner du en kort innføring i tariffavtaler og tariffoppgjørets faser.

Publisert 26.03.14

Innlandet

Videre finner du svar på spørsmål om hvem som kan arbeide under en streik, permitteringsregler, forhold til tillitsvalgte, mediene mv. Heftet vil være et hjelpemiddel når bedriften skal utarbeide sin plan for konfliktberedskap.