Tett på realfagene i Innlandet

Ny strategi "tett på realfagene" er lansert for å styrke realfagssatsningen. 20 skoler fra Innlandet deltar i et Lektor2- nettverk der hensikten er å gi økt læringsutbytte i realfagene.

I Innlandet er nærmere 40 aktører fra lokalt arbeidsliv samarbeidspartnere med skoler i regionen om ulike realfagsopplegg. Dette er ment for å stimulere til realfagsinteresse hos barn og unge fra grunnskole til videregående. Foto: iStockfoto.

I Innlandet er nærmere 40 aktører fra lokalt arbeidsliv samarbeidspartnere med skoler i regionen om ulike realfagsopplegg. Dette er ment for å stimulere til realfagsinteresse hos barn og unge fra grunnskole til videregående. Foto: iStockfoto.

Publisert 18.09.15

Innlandet

For å gi elever i grunnskole og videregående skole muligheten til å komme tett på realfagene deltar dette skoleåret 20  skoler fra Innlandet i et Lektor2- nettverk. Hensikten er å gi økt læringsutbytte i realfagene, stimulere elevenes interesse for realfag og gi dem økt forståelse for bruken av fagene i arbeidslivet. Dette arbeidet skal gjennomføres via opplegg og aktiviteter sammen med aktører fra relevante bedrifter og virksomheter.   

-Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehage til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

40 aktørerer er samarbeidspartnere

I Innlandet er nærmere 40 aktører fra lokalt arbeidsliv samarbeidspartnere med skoler i regionen om ulike realfagsopplegg. Sju av skolene i Innlandet er nye prosjektskoler i Lektor2-programmet. Realfagslærere og skoleledere fra disse skolene har deltatt på oppstartsamling i regi Naturfagsenteret i Næringslivets Hus i Oslo. Totalt 83 skoler fra hele landet deltok.

Lektor2-modellen

Prosjektledere fra Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo presenterte Lektor2-modellen – et verktøy for samarbeid om undervisningsopplegg mellom skole og bedrifter i lokalsamfunnet.

For å lykkes med gode opplegg må elevene få tilbud om følgende:

 • gjøre noe aktivt i bedriften, gjerne noe praktisk
 • få et oppdrag fra en bedrift
 • utfordrende oppgaver
 • få kjennskap til hvordan realfag anvendes i arbeidslivet
 • bli kjent med personer som har valgt realfag og er engasjert i jobben sin

Samarbeid mellom skole og bedrift

I oppdraget fra Naturfagsenteret skal skolene i samarbeid med bedrifter velge tema fra læreplanene som er interessant og relevant både for lærerne, elevene og bedriften. Elevene skal få et oppdrag  som skal undersøkes fra flere innfallsvinkler og i samarbeid med partnere fra arbeidslivet. Dette oppdraget skal  elevene jobbe med over tid slik at de opplever og forstår dybde og relevans i oppdraget. Dette betinger at skolen og bedriften velger aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget. 

Aktuelle oppdrag og samarbeidstiltak med bedriftene er dette:

 • drøfte fram reelle problemstillinger/oppdrag
 • tilby lån av utstyr som skolen ikke har selv
 • tilrettelegge for at bedriftsansatte kan intervjues
 • gi elevene tilgang til forskningsdata/tall
 • tilby faglig veiledning, ekspertise
 • la elevene gjøre aktiviteter i bedriften
 • informere om karrierevei, yrker og utdanningsmuligheter i bransjen

Kontakt oss

Ingunn Hermansen

Rådgiver

NHO Innlandet

ingunn.hermansen@nho.no
Mobil
41608080