Ti råd mot svart arbeid i offentlige innkjøp

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utarbeidet 10 gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.

Publisert 25.01.16

Innlandet

SMSØ anbefaler at kommunenes anskaffelsesstrategi utarbeides i samarbeid med partene i arbeids- og næringslivet lokalt.

- Arbeidsmarkedskriminalitet har vokst frem som en stor utfordring. Det er flere årsaker til at det er viktig for det norske samfunnet å forebygge og bekjempe dette. Det undergraver sentrale velferdsordninger og bidrar til å utkonkurrere lovlydige bedrifter, sier næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto.

- Dette er en stor utfordring både i privat og offentlig sektor. Det offentlige kjøper for cirka 430 milliarder kroner i året, og er derfor en honningkrukke for ulovlig virksomhet. Slik virksomhet kan undergrave seriøse bedrifter.

De ti rådene:

  1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser.
  2. Rett innsatsen inn der risikoen er størst.
  3. Gå konkret til verks - sjekk at leverandører faktisk har alt på plass.
  4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden.
  5. Sett krav til fagkunnskap.
  6. Vit hvem som arbeider for oss.
  7. Vit hvem vi betaler til.
  8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger.
  9. Gjennomfør kontroller.
  10. Bruk de gode verktøyene som finnes (på anskaffelser.no).

Les mer om de ti rådene 

- Anskaffelsesprosessen må tilrettelegges slik at den blir attraktiv for de seriøse bedriftene. Kommunen må ha eierskap til anskaffelsene, og må legge lista på rett nivå for å få med de seriøse leverandørene. Godt planlagte anskaffelser er nøkkelen, sier Harto.

NHO inngår i alliansen «Samarbeid mot svart økonomi» sammen med KS, LO, YS, Unio og Skatteetaten. Samarbeidet driver blant annet arbeid for å bevisstgjøre forbrukere og næringsliv om svart arbeid.