Tine + skole=samarbeid for rekruttering til matbransjen

Tine Meieriene på Frya og Tretten inviterer ungdomsskolene i regionen til samarbeid innenfor flere fag i 8., 9. og 10. klasse. "Bedriftene viser et flott initiativ og dette er en gavepakke for skolene i sitt arbeide med yrkes- og utdanningsveiledning , sier Ingunn Hermansen, rådgiver NHO Innlandet.

Publisert 19.09.14

Innlandet

Mandag 15.september møttes rådgivere og rektor på Tine Tretten for å diskutere mulighetene til å inngå partnerskapsavtaler mellom skole og bedrift.

Representanter fra Mesna v.g skole, Oppland fylkeskommune , Matbransjens Opplæringskontor og NHO Innlandet deltok også i
møtet.