Ungdommen flytter fra Innlandet, hva kan vi gjøre?

NHO Innlandet bruker nå sosiale medier for å bygge bro mellom ungdom og etablert næringsliv.

#205

Foto: iStock Photo

Publisert 09.03.17

Innlandet, Vi mener

Vi har landets eldste befolkning

I regional planstrategi for Oppland fylkeskommune står det: "En stor utfordring for befolkningsutviklingen i Oppland er knyttet til skjev alderssammensetning og fraflytting. Oppland har lav befolkningsvekst sammenlignet med landet. Den lave befolkningsveksten skyldes befolkningssammensetningen. Vi har landets eldste befolkning, langvarig fødselsunderskudd og lav andel innvandrere. Vi har også en lav andel i yrkesaktiv alder med høy kompetanse sammenlignet med landet".

Næringslivet har en rolle

- Læring og utvikling bør være bedriftenes kjernekompetanse nummer én. Hvis vi ikke klarer å involvere unge feiler vi før vi har startet, mener NHO Innlandets regiondirektør Åge Skinstad.

For første gang i historien kommer fem generasjoner til å jobbe side om side. Teknologiforståelsen skiller oss fra hverandre. Det stiller nye krav til ledelse og arbeidskultur.Unge må tørre å bidra, være engasjerte og komme med sine tanker og innspill. Bedriftsledelse og ansatte med lenger erfaring må ønske ungdommen og deres modige ideer velkomne.

NHO Innlandet  - #kanjeg

Kjenner du noen som har glede av NHO Innlandets kampanje #kanjeg? Invitér dem til å like vår nye facebookside: https://www.facebook.com/
NHOinnlandet.ung/
. Postene er rettet mot et ungt publikum, men siden er åpen for alle!

Hva gjør vi i NHO Innlandet?

  • NHO Innlandet ønsker å være en brobygger mellom generasjonene, så alle kan oppleve viktigheten av å kombinere flere generasjoner på arbeidspassen.

  • Derfor har vi nå opprettet nye kanaler på Instagram og Facebook hvor vi ønsker å nå unge. Fokuset vil først være å bygge en brukermasse. Deretter vil vi bruke kanalene til å skape interesse for næringsliv og våre politiske saker blant unge.

  • Vi vil gi unge mot til å involvere seg, nå sine mål og vise hva de kan bidra med.

  • Vi vil vise ungdommen at "næringslivet" er ufarlig

  • Vi vil vise bedrifter at ungdommen er verdifull.

Følg vår nye facebookside her

Kan vi lære noe av unge idrettsutøvere?

Alle ønsker ikke å bli verdensmestere, slik som våre unge ambassadører fra X Games, men felles for oss alle er ønsket om å kunne bidra med noe. Hvordan får unge mot til å nå sine mål? Kanskje kan ungdommen lære noe av unge idrettsutøvere som har kjempet hardt for å komme dit de vil. Idrettsutøverne kan bevise etablerte bedrifter at unge har engasjement og pågangsmot, og de kan motivere andre unge med å nå sine mål i arbeidslivet. Vi har kalt kampanjen #kanjeg. Se en av videoklippene under:

 

Johanne Killi setter seg kortsiktige mål for å nå toppen på lengre sikt

Johanne Killi er 19 år og en av storfavorittene under X Games som holdes på Hafjell denne uken. X Games er en anerkjent ekstremsportkonkurranse for utøvere på ski og snowboard. Til tross for bekkenbrudd forrige sesong har kun kjempet seg tilbake i konkurransen og står nå med fire strake medaljer i X Games. Den siste tok hun under X Games på Hafjell torsdag denne uken. Vi i NHO Innlandet bruker Johanne Killi som eksempel for å motivere unge til å nå sine mål.

Foto: Fra Johannes Facebookprofil

Foto: Fra Johanne Killis facebookprofil

#Foto: Fra Johanne Killis facebookprofil

 

Kontakt oss

Ingvild Bergersen

Trainee

NHO Innlandet

ingvild.bergersen@nho.no
Mobil
92895757