Ungdomsbedrifter møtte næringslivet i Innlandet

115 ungdomsbedrifter i Hedmark og Oppland har avviklet sine fylkesmesser med utstilling-/salgsboder. Fylkesmessene er i regi Ungt Entreprenørskap.

Kroken UB

Publisert 28.03.14

Innlandet

115 ungdomsbedrifter i Hedmark og Oppland har avviklet sine fylkesmesser med utstilling-/salgsboder og i konkurranser på Maxi Storsenter Hamar og i Otta kulturhus.

Messene samlet ungdomsbedrifter fra 8 videregående skoler i Hedmark og 5 i Oppland. Nærmere  600 elever til sammen deltok på arrangementene  i år.

Fylkesmessene i regi Ungt Entreprenørskap, er en av de viktige milepælene i det årlige ungdomsbedriftsforløpet for elever i videregående skole.

Ungdomsbedriftene deltar i 13 ulike kategorier og bedømmes av eksterne juryer .

Hver kategori har sin jury og representanter fra nærmere 40 bedrifter, offentlige etater og organisasjoner deltok  i juryarbeidet i forkant og på selve messedagen.

Prisvinnere for  beste Innovative produkt/tjeneste.
Fra Oppland: Jotuma UB. Forretningside: Koplingsenhet mellom vannslange og vannkran.

For mer informasjon og resultater i konkurransen: