Usikker på det egentlige utfallet av NTP? Her er vår oversikt

Medias omtale av Nasjonal transportplan 2018-2029 er noe preget av enkeltutspill. Dermed kan det være vanskelig å forstå helheten for Innlandet. Her er et raskt overblikk fra oss.

Vei som går ut i horisonten

Foto: NHO

Publisert 10.04.17

Innlandet

Et overblikk fra transportplanen viser at betydelige samferdselsbevilgninger ligger inne for Innlandet. Samferdsel er viktig for stort sett alle våre medlemmer. Noen er skuffet, men stort sett ser vi mye positivt for vår region.

 • IC-målet om fullføring av ytre IC til Lillehammer innen 2034 virker hensyntatt ved at det er gitt midler til Åkersvika til 2024, og ca. 15 milliarder til bygging nordover mot Lillehammer mellom 2024 og 2029. Det står ingenting i NTP om prioritering av utbyggingsrekke etter Åkersvika, men vi vet at Jernbanedirektoratet og BaneNor er opptatt av å få utbedret "flaskehalser" raskest mulig, og har da pekt på Brumunddal-Moelv.
 • Hove hensetting (226 mill) og Kvam krysningsspor (83 mill) ligger inne for 2018-2023.
 • Tilsvinger og elektrisifisering Hamar-Elverum-Kongsvinger ligger inne som del av godspakken. I denne pakken ligger også "terminaltiltak". Verdi ca 6,5 mrd.
 • Plattformforlengelser og stasjonsutbedringer på stoppestedene langs Kongsvingerbanen får 451 millioner i 2018-2023
 • Gjøvikbanen får 205 mill. kroner til krysningsspor og plattformforlengelser i 2018-2023.
 • Sjoa-Otta ligger inne i 2024-2029 med 1,4 mrd
 • Rv. 4 Roa-Gran ligger inne i 2018-2023 med 620 millioner.
 • Rv. 3/25 Kolomoen-Ulsberg ligger inne i 2018-2023 med 1,845 mrd.
 • Deler av E16 i Valdres (Bagn-Bjørgo og Øye-Eidsbru) er også inne 2018-2023 med 1,109 mrd.
 • E16 Kvamskleiva ligger inne med 650 millioner i 2024-2029.
 • E6 Kolomoen-Øyer (Ensby) ligger i Nye Veier AS, og omtales ikke eksplisitt i NTP, men kommenteres og forventes ferdig til Moelv i 2021 og Ensby i 2027.

Det ligger med andre ord inne betydelige samferdselsbevilgninger til Innlandet, men kampen er naturligvis ikke over. Nå må vi sørge for å få summene inn i statsbudsjettet i årene som kommer.