Vanskeligere å være useriøs

Kontraktskrav som hindrer useriøse aktører fra å komme inn i prosjekter er avgjørende for å sikre lik konkurranse og en seriøs bygg- og anleggsnæring.

Felles kontraktsbestemmelser skal sikre lik konkurranse. Daglig leder i Syljuåsen AS, Anders Elje, mener de nye bestemmelsene er et stort løft.

Felles kontraktsbestemmelser skal sikre lik konkurranse. Daglig leder i Syljuåsen AS, Anders Elje, mener de nye bestemmelsene er et stort løft.

Publisert 09.12.15

Innlandet

Nå lanseres det 11 felles kontraktskrav til bruk for offentlige oppdragsgivere. De anbefalte kontraktsbestemmelsene er i fellesskap utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS), Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Ja! Vi ønsker lærlinger

-Et stort løft

Bestemmelsene inneholder blant annet krav til bruk av fagarbeidere, lærlinger, arbeidstid, lønns- og arbeidsvilkår og HMS-kort. De anbefalte seriøsitetskravene omfatter både forhold som må reguleres i kontraktene, men også bestemmelser som anbefales brukt. Det kreves også at leverandørene er registrert i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister.

– Dette er et stort løft og vi er svært fornøyd for at vi har en omforent enighet om disse bestemmelsene som vil bidra til å fremme seriøsitet, kompetanse, kvalitet og lik konkurranse, sier daglig leder i Syljuåsen AS Anders Elje.

Det anbefales alle offentlige oppdragsgivere å bruke disse bestemmelsene i alle bygg- og anleggskontrakter. Bred oppslutning om bestemmelsene og enhetlig praktisering, vil bidra til å sikre seriøsitet i offentlige bygg- og anleggsprosjekter.

Fagdag og speed-date for yrkesfagene

Forenkling og forutsigbarhet

Mange kommuner som har innført ulike bestemmelser, og det er flere kommuner som etterspør KS om slike bestemmelser.

- Å kjøpe bygge- og anleggstjenester krever bestillerkompetanse. Det er flott at mange kommuner nå har begynt å innføre strengere kontraktskrav, men vi bør unngå å komme i en situasjon der det blir like mange bestemmelser som det er kommuner, mener administrerende direktør i AS Miljøbygg, Helge J. Nakken.

Nakken sier at felles krav er en forenkling, i tillegg til at det bidrar til større forutsigbarhet for bedriftene som forholder seg til mange kommuner. Nakken er spent på å se om dette faktisk implementeres som felles standard, jfr at nettopp ulik bestillerkompetanse ofte har medført ulik praksis. 

Unge arbeidstakere vil utfordre bedriften din

Viktig grep for å øke antall lærlinger

Regjeringen har varslet styrket lærlingklausul i offentlige kontrakter, og i disse bestemmelsene ligger en anbefaling på hvordan det skal løses. I dag bruker det offentlige mye tid på å finne løsninger på dette.

– Krav til lærlinger i prosjektene er et svært viktig grep for å øke antall lærlinger og motivere til flere læreplasser. Vi vet fra erfaring at godkjente lærebedrifter tar samfunnsansvar og lærer opp unge og voksne, noe som sikrer videreføring av nødvendig fagkunnskap gjennom lærlingordningen, sier regiondirektør Åge Skinstad i NHO Innlandet.

Skap rom for investeringer og arbeidsplasser