Vegforum Innlandet

Gutorm Tysnes, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund er ny leder i Vegforum Innlandet. Han overtar etter Christl Kvam, regiondirektør i NHO Innlandet.

Publisert 27.01.15

Innlandet

Vegforum Innlandet ble stiftet i 2004 og har vært en pådriver for vegutbygging i Hedmark og Oppland. Målet for Vegforum Innlandet er å samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Innlandet. Hele "Lotto-rekka", 2-4-6-16 og i de siste årene Rv 3 er nå i ferd med å bygges ut.

Medlemmer i forumet foruten NHO Innlandet er:
LO i Hedmark og Oppland
NAF region Øst
Maskinentreprenørenes  Forbund (MEF)
Lastebileierforbundet og
Transportfelleskapet Øst