Velg riktig for reiselivet!

Feil politikk kan sette en stopper for en av Innlandets aller viktigste næringer.

#205

Åge Skinstad peker på hva politikerne kan gjøre for å legge forholdene til rette for at reiselivsnæringen kan fortsette å vokse. Fotograf: Ian Brodie

Publisert 08.09.17

Innlandet, Vi mener

Ser man årets seks første måneder i år vs. i fjor var det over 16 822 flere overnattinger i Hedmark og Oppland til sammen. Trolig blir 2017 nok et rekordår.

Det var på høy tid at reiselivet i år fikk et politisk løft gjennom Stortingets behandling av "Opplev Norge – unikt og eventyrlig". Det var den første stortingsmeldingen om reiseliv på 17 år!

Veksten i reiselivet skjer ikke av seg selv. Reiselivet er en av Innlandets aller største næringer, med høy sysselsettingsandel. Men feil politikk kan sette en stopper for veksten. Derfor ønsker vi før valget å peke på hva politikerne kan gjøre for å legge forholdene best mulig til rette for at reiselivsnæringen kan fortsette å vokse i årene fremover.

Ingen nye skatter

Første bud er ingen nye skatter. Den siste perioden har vi sett både økt reiselivsmoms, flyseteavgift og økt verdsetting ved formuesbeskatning av næringseiendom. Heldigvis sa stortinget tverrpolitisk nei til å innføre turistskatt. Ett av tre hoteller går med underskudd. I en bransje med små marginer vil økte eller nye skatter raskt gjøre grønne tall til røde på bunnlinjen.

Forslaget i reiselivsmeldingen, som støttes av V, KrF og SP, om en verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide overnattingssteder, må gjennomføres. Formuesskatten kan i verste fall bidra til at flere hoteller må stenge dørene. Mange norske hoteller ivaretar historiske eiendommer med store vedlikeholdsutgifter. De er viktige forvaltere av vår kulturarv. Hoel Gård på Næs og Festingen Hotell og Spiser i Kongsvinger og Elveseter i Jotunheimen er typiske eksempler.

Arbeidstidsregler må tilpasses næringen

De som jobber i reiselivet, de jobber når vi andre har fri og ferie. Driftsgrunnlaget for bedriftene beror jo nettopp på høysesongene. Det bør derfor gis en unntaksbestemmelse for sesongbedrifter, som ofte bare har åpent noen få måneder av året, hva gjelder søndagsjobbing. Det bør være mulig å la ansatte som ønsker det, jobbe flere søndager på rad om det totale timetallet er normalt. Høyre, FrP og Venstre har i tillegg signalisert at de vil åpne for mer fleksible turnusordninger i reiselivet. Dette må følges opp med konkret politikk. Reiselivet bør få ordninger som ligner på det man har åpnet for i helse- og vaktsektoren.

Mer vennlig og effektivt tilsyn

Reiselivet trenger også en bedre og mer koordinert tilsynsordning. Tilsyn er viktig og nødvendig for å sikre blant annet at gjestene får servert trygg mat. Tilsyn tar imidlertid mye tid å administrere, og mange bedrifter opplever det som svært belastende hvis de får besøk av flere ulike tilsyn i løpet av en uke. Det er derfor svært positivt at et flertall sier de vil se på hvordan man kan forbedre dagens tilsynspraksis. Her blir forhåpentligvis digitalisering en viktig faktor.

Kommuneoverføringer fra stat må dimensjoneres

Kommuneoverføringene fra staten må i større grad dimensjoneres i forhold til kommunenes besøkstall. I dag baseres store deler av kommuneoverføringer og beredskapsbudsjetter seg på kommunens innbyggertall, uavhengig av besøkstall. Her må det skje en endring.

Skal vi skape et bærekraftig reiseliv, må det bygges en politikk som legger til rette for det. Vi har en fantastisk region, som hele verden burde oppleve.

- Regiondirektør Åge Skinstad