Velkommen til Innlandets utdanningskonferanse

Konferansen arrangeres for fjerde gang 15. mars 2016 på Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Publisert 24.01.16

Innlandet

Målgruppen er aktørene i det 18-årige utdanningsløpet; barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Konferansen er en forskningsbasert fagkonferanse som gir en unik mulighet til å oppdatere seg innen aktuelle tema i fagfeltet.

Tema for årtes konferanse er - Kultur for læring, kapasitetsbygging i barnehage og skoler og fokuserer på viktige momenter for å lykkes med pedagogiske utviklingsarbeid til beste for barn og unges læring, mestring og livskvalitet. 

Spennende program

Årets konferanse har et spennende program der praksisrelatert forskning danner grunnlaget for innleggene. Hovedforelesere i år er: Ann-Elisabeth Knudsen, Johan From og Thomas Nordahl. I tillegg til høyst relevante fellestema er det to økter med parallellsesjoner med erfaringer fra utviklingsarbeid i skoler og barnehager. 

Samarbeidsprosjekt

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom:Gnist Hedmark, Fylkesmannen i Hedmark, Høgskolen i Hedmark, Hedmark Fylkeskommune, KS, Utdanningsforbundet og NHO. I tillegg er Gnist Oppland og Fylkesmannen i Oppland invitert med. 


Praktisk informasjon

Påmelding og detaljert informasjon om konferansen og foredragene finnes på konferansenettsiden:
http://www.hihm.no/iu

Program