NHO Innlandet arrangerer næringstreff med tema Ringer i Vannet

På NHO Innlandets næringstreff vil blant annet Hoff SA, RingAlm Næroset og Furnes Jernstøperi fortelle sin historie om hvordan Ringer i Vannet har bidratt med positive resultater.

Odd Are Elvebakken er nyansatt som regionansvarlig for Ringer i Vannet i Innlandet.

Odd Are Elvebakken er nyansatt som regionansvarlig for Ringer i Vannet i Innlandet.

Publisert 18.09.15

Innlandet

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO der formålet er å sette bedriftens behov i fokus. Formålet er at NHO bedriftene på en trygg og forutsigbar måte får hentet kvalifisert arbeidskraft fra et bredere arbeidsmarked. Dette ved å samarbeide med tiltaksbedriftene om rekruttering og et inkluderende arbeidsliv.

Ny regionsansvarlig ønsker din bedrift velkommen

Odd Are Elvebakken er ny regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Innlandet, Troms og Finnmark. Han oppfordrerer til å delta på næringstreffet.

-Næringstreffet vil være en fin arena for inspirasjon, erfaringsdeling og kunnskap om nye måter og rekruttere kvalifisiert arbeidkraft på.

Program

  • Velkommen ved NHO Innlandet/Kjersti Granaasen
  • Introduksjon av ny regionansvarlig i Ringer i Vannet, Odd Are Elvebakken
  • Erfaring fra tiltaksbedriftene Providor Brumunddal og Topro Gjøvik
  • Erfaringer fra NHOs medlemsbedrifter Hoff SA Gjøvik, RingAlm Næroset og Furnes Jernstøperi
  • Utdeling av Ringer i Vannet diplom
  • NAVs samarbeid med tiltaksbedriftene i Innlandet
  • Informasjon om Ringer i Vannet del 2, ved Odd Are Elvebakken

Praktisk informasjon